Rakentamisen säädösohjaus on ottanut Suomessa askeleen eteenpäin uuden CO2data-päästötietokannan myötä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa rakennusten koko elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten laskentaa ja edistää siten vähähiilistä rakentamista.

Tietokanta ennakoi lakimuutosta, jonka myötä rakennuslupavaiheen hiilijalanjäljen laskenta tulee pakolliseksi vuonna 2025.

– Hiilipäästöjen vähentäminen korostuu rakentajien tavoitteissa jatkuvasti enemmän. Se näkyy meilläkin kysynnän kasvuna, ja olemmekin kehittäneet vähähiilisen suunnittelun konseptin, jolla hankkeita ohjataan ympäristötavoitteisiin kokonaisvaltaisesti tiedon pohjalta, sanoo Optiplanin energiapalveluiden tiiminvetäjä Oskari Loikkanen.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä palvelu on ensimmäinen suomalainen tietokanta, jossa tiedot ovat avoimesti saatavilla. Sitä kehitetään jatkuvasti.

Kokonaisuus ratkaisee

CO2data-tietokanta sisältää keskimääräisiä päästötietoja rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista, hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta ja kierrätettävyydestä.

– Vähähiilinen suunnittelu on aina kokonaisuus, jossa lähtökohtana ovat asiakkaan ympäristö- ja kustannustavoitteet. Materiaalivalintojen lisäksi on huomioitava esimerkiksi energiankulutus koko elinkaaren ajalta ja se, vastaavatko tilat tarvetta.

Valintojen on myös tuettava toinen toisiaan.

– Optiplanilla suunnittelijoilla on hankkeen alusta alkaen tukenaan ympäristö- ja energia-alan osaajien asiantuntemus sekä energia-, ympäristö- ja kustannuslaskelmat. Silloin optimaaliset ratkaisut voidaan löytää tietoon nojautuen kerralla, Loikkanen sanoo.