Tampereen Härmälänrantaan kohoavan kolmen talon korttelin ensimmäisessä 12-kerroksisessa As Oy Veturissa asuntokohtainen ilmanvaihto toteutettiin pääosin uudella ratkaisulla, joka oli helppo havainnollistaa ennakkoon tietomallin avulla.

Kesäkuussa 2019 valmistuneessa As. Oy Tampereen Härmälänrannan Veturissa hyödynnettiin asuntokohtaisten ilmanvaihtokoneiden raittiin ulkoilman sisäänotossa ja poistoilman ulospuhalluksessa uutta yhdistelmäsäleikkötekniikkaa.

– Tämä oli ensimmäinen kohde, missä yhdistimme raitis- ja poistoilman samaan säleikköön. Aiemmin julkisivuun on tarvittu kaksi reikää eri puolille julkisivuja tai vaihtoehtoisesti likainen poistoilma on viety hormissa vesikatolle. Joskus myös raitisilma on jouduttu tuomaan katolta IV-koneille hormeja pitkin. Yhdistelmätekniikassa raitisilma otetaan säleikön alareunasta ja poistuva puhalletaan kovalla nopeudella yläpuolelta, ilmamassojen sekoittumatta, Optiplanin LVI-suunnittelun projektipäällikkö Aki Knihtilä kuvaa.

Ympäristöministeriön uusissa sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevissa tulkintaoppaissa suositellaan ilmanottoaukkojen sijoittamista tuloilman raikkauden varmistamiseksi yli 3 metrin etäisyydelle naapurin parvekkeesta. LVIS-suunnittelusta Veturissa vastanneet Optiplanin suunnittelijat halusivat pitää kiinni asumisviihtyvyyttä lisäävästä suosituksesta. Uusi tekniikka helpotti läpivientien sijoittamista.

– Talon toisella sivulla on kokomittaiset parvekkeet vierivieressä, joten pientä sumplimista suositusvälin toteuttaminen vaati erityisesti talon keskimmäisissä asunnoissa. Yhdelle reiälle oli kuitenkin helpompi löytää paikka ja tavoitteessa onnistuttiin.

Vaativaa suunnittelua

Härmälänrannan Veturi on ensimmäinen Skanskan Pyhäjärven rannalle rakennuttamasta kolmen talon korttelista. 12 kerrosta edellyttää jo erityisiä ratkaisuja ja alipainetta alimpiin kerroksiin aiheuttavan hormi-ilmiön huomioimista LVI-suunnittelussa.

– Jotta paine riittää nostamaan käyttöveden ylimpiin kerroksiin asti, käytettiin käyttöveden paineenkorotusasemaa. Alempien kerrosten huoneistoissa on paineenalennusventtiilit vähentämässä asuntojen käyttöveden painetta.

Korttelin seuraavan talon, Härmälänrannan Rollikan, suunnitelmat ovat jo valmistuneet ja perustuksia kaivetaan. Uudenlaista tekniikkaa sisältävistä taloista on tehty ensin tietomallina mallikerros, josta rakennuttajan on ollut helppo nähdä ja hyväksyä ratkaisut.

– LVI- ja sähkösuunnitelmien tietomallipohjainen reikäkierto on säästänyt aikaa ja helpottanut yhteistyötä, kun kaikki näkevät kokonaisuuden ja läpivientien sijainnit yhdellä kertaa, Knihtilä toteaa.

Rollikassa ja kolmannessa talossa Ratikassa tullaan hyödyntämään Veturin ilmanvaihtoratkaisujen hyviä kokemuksia.

Jutun kuva: Skanska Talonrakennus Oy, visualisointi Unrealer Oy

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog