Uunituore tutkimus osoittaa, että rakennuksen hiilijalanjälkeä pienentävät suunnitteluratkaisut ovat parhaimmillaan myös kustannustehokkaita. Poimi tästä tutkimuksen tärkeimmät tärpit.

– Rakennuksen hiilijalanjälkeä pienentävät ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita kallista rakentamista tai asumista. Tämä käy ilmi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle tekemästämme tutkimuksesta, jossa vertailimme materiaali- ja taloteknisten vaihtoehtojen kustannustehokkuutta sekä kasvihuonekaasupäästöjä neljässä kohtuuhintaisessa vuokratalokohteessa, kertoo Optiplanin projektipäällikkö Riina Ahola.

Rakennuksen hiilijalanjälkeä pienentävät ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita kallista rakentamista tai asumista.

Riina Ahola, projektipäällikkö

 

Yksi tutkimuksen kohteista oli Joutsenmerkin saanut Kaskelantie 1 ja loput tavanomaisempia kohteita.

– Kaskelantie 1:stä olemme saaneet paljon hyvää tietoa, jonka pohjalta kehitämme jatkuvasti yhä vähähiilisempiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Tutkimus on luonteva osa tätä tavoitettamme, kertoo NCC:n hankekehityspäällikkö Laura Majoinen.

Hiilijalanjälkeä pienentävät suunnitteluratkaisut

Rakennuksen hiilijalanjäljestä 60 vuoden tarkastelujaksolla noin 30% syntyy rakennuksesta itsestään ja 65% käytön aikana. Tutkimuksen mukaan rakennukseen itseensä liittyviä keinoja vähentää päästöjä ovat esimerkiksi materiaalivalinnat, rakennusmateriaalien määrä ja laatu.

– Kun tarvittavan materiaalin kokonaismäärä minimoidaan ja samaan aikaan hyödynnetään esimerkiksi pienempipäästöisiä ulkoseinärakenteita, päästövähennyksestä voi tulla investointikustannusten osalta ilmaista. Tutkimuskohteissa pienempipäästöiset rakennetyypit olivat investointikustannuksiltaan edullisimpia sekä kantavissa että ei-kantavissa ulkoseinätyypeissä, Riina kertoo.

Käytönaikaista hiilijalanjälkeä pienensivät merkittävimmin vähäpäästöisten energiamuotojen suosiminen sekä energiaratkaisujen kehittäminen.

– Potentiaalisiksi keinoiksi vähentää päästöjä osoittautuivat suunnitteluratkaisut kuten hajautettu huoneistokohtainen ilmanvaihto keskitetyn sijaan, ilmanvaihdon huoneistokohtainen ohjausmahdollisuus sekä LTO-vuosihyötysuhteen parantaminen, jotka voivat maksaa itsensä takaisin rakennuksen käytön aikana.

Lämmitysratkaisujen osalta maalämpö osoittautui tutkimuskohteissa kaukolämpöä päästöttömämmäksi vaihtoehdoksi. Tutkimus laadittiin kuitenkin vuoden 2018 tiedoilla ja teknisillä ratkaisuilla, eikä tulevaisuuden mahdollisia muutoksia esimerkiksi kaukolämmön päästöjen pienentymisessä tai ilmanvaihtoratkaisujen kehittymisessä ole ennustettu.

Valmistaudu hiilijalanjäljen sääntelyyn

Suomessa rakennettu ympäristö tuottaa kolmasosan kasvihuonekaasupäästöistä.

– Suosittelemme tutkimuksessamme tekemään vertailulaskelmia eri vaihtoehtojen hiilijalanjäljestä ja kustannustehokkuudesta mahdollisimman varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Silloin asioihin voidaan vielä vaikuttaa.

Rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen sääntely voidaan ottaa Suomessa käyttöön ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Tämä on linjattu ympäristöministeriön teettämässä ehdotuksessa tiekartasta, jolla voitaisiin ohjata rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeä.

– Hiilijalanjäljen vapaaehtoiset laskennat paitsi valmistavat siirtymistä sääntelyyn, myös auttavat suunnittelemaan kokonaistaloudellisia ratkaisuja, Laura päättää.

Kiinnostuitko?

  • Koko raportti ARA:n sivuilla
  • NCC:n tiedote
  • Riina Ahola, projektipäällikkö, Optiplan Oy, p. 040 5574 815 & Laura Majoinen, hankekehityspäällikkö, NCC, p. 050 527 3261

Tutkimus pähkinänkuoressa:

  • Tutkimuksen tilaaja: ARA
  • Tutkimusaihe: rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen pienentäminen kustannustehokkaasti vuokratalokohteissa.
  • Tutkimuskohde: Vertailututkimus neljän VAV Asuntojen ja NCC:n toteuttaman vuokratalokohteen hiilijalanjäljestä.
  • Tutkimus laadittiin vuoden 2018 tiedoilla ja teknisillä ratkaisuilla, eikä tulevaisuuden mahdollisia muutoksia esimerkiksi kaukolämmön päästöjen pienentymisessä tai ilmanvaihtoratkaisujen kehittymisessä ole ennustettu.
  • Tutkimuksen toteuttanut Optiplan on osa NCC-konsernia

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog