Kun Helsingin Kulosaaressa sijaitsevassa As Oy Svinhufvudintie 6:ssa päivitettiin 1960-luvun talotekniikka nykypäivään, taloyhtiön hallitus halusi varmistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Apuun otettiin Optiplanin asiantuntijat ja lopputulos täytti osakkaiden odotukset.

– Meillä uusimista kaipasi ennen kaikkea putkisto. Halusimme löytää parhaan toteutuksen, ja siksi lähdimme liikkeelle yksittäisiä remontteja laajemmalla katsantokannalla, kertoo Svinhufvudintie 6:n hallituksen puheenjohtaja Karjalainen.

Optiplanin asiantuntijat kuuntelivat aluksi taloyhtiön hallituksen toiveet remontin tarpeista ja tavoitteista ja kartoittivat talon kunnon. Yhdessä hallituksen kanssa pidettiin myös useampi suunnittelukokous, jossa päätettiin painotuksista. Tämän pohjalta suunnittelijat laativat hankesuunnitelman ja yhdessä hallituksen kanssa luodun suosituksen, joka esiteltiin yhtiökokoukselle.

– Kokonaiskuvan, perusteltujen ja selkeiden kustannuslaskelmien, urakoitsijakartoituksen ja etenemisehdotuksen pohjalta osakkaiden oli helppo tehdä päätös. Pääsimme nopeasti eteenpäin.

Apua ja tukea taloyhtiön hallitukselle

Optiplanilaiset hoitivat hankkeen kokonaissuunnittelun niin arkkitehtuurin, sähkötöiden, rakenteiden kuin LVI-tekniikankin osalta, laativat kaupalliset asiakirjat ja tarjouspyynnöt urakoitsijoille, kävivät neuvottelut urakoitsijoiden kanssa ja vastasivat urakan valvonnasta.

– Tästä oli meille valtavan paljon apua, koska isännöitsijäyhteisöllämme ei ollut tarvittavaa osaamista suunnittelu- ja rakennusaikana, Karjalainen toteaa.

Svinhufvudintiellä hyödynnettiin Optiplanin OptiCowork-palvelua, jolle on jatkuvasti kasvava tarve 70-80 -luvun talojen tullessa saneerausikään.

– Tätä hanketta oli upea vetää, koska työhön ryhdyttiin hyvissä ajoin. Mikään ongelma ei ollut vielä äitynyt akuutiksi ja pystyimme aidosti suunnittelemaan saneerauksen taloyhtiön ja sen osakkaiden parhaaksi, kertoo hankkeessa projektipäällikkönä ja valvojana toiminut, Optiplanin korjausrakentamisesta vastaava johtaja Petri Paavilainen.

Hankkeen valvojana toiminut Petri Paavilainen ajoi tarmokkaasti taloyhtiön etua ja varmisti, että urakoitsijat tekivät hyvää jälkeä. Nyt takuutarkastuksen jälkeen voi edelleen kiittää työn laatua.

Karjalainen, Svinhufvudintie 6:n hallituksen puheenjohtaja

Taloyhtiön osakkaita miellyttävä lopputulos

Isoissa saneeraushankkeissa viestin kulkeminen eri osapuolten välillä on avainasemassa.

– Vanhempien talojen kylpyhuoneet ovat pieniä ja ilmanvaihtokanavat ahtaita. Niitä purkaessa esille tulee kuntokartoituksista huolimatta käytännössä aina jotakin sellaista, mitä ei voida etukäteen tietää. Silloin tiedon pitää kulkea nopeasti eri ihmisten välillä ja suunnitelmat pitää pystyä päivittämään nopeasti, Paavilainen kertoo.

Karjalainen antaakin erityiskiitoksen rakennusaikaisen valvonnan ammattimaisuudesta ja johdonmukaisuudesta.

– Hankkeen valvojana toiminut Petri Paavilainen ajoi tarmokkaasti taloyhtiön etua ja varmisti, että urakoitsijat tekivät hyvää jälkeä. Projekti oli työläs, eikä viivästyksiltä vältytty. Nyt takuutarkastuksen jälkeen voi edelleen kiittää työn laatua. Jos yhtiökokouksista voi päätellä, linjasaneerauksen lopputulokseen ollaan osakkaiden keskuudessa tyytyväisiä, Karjalainen summaa.

Linjasaneerauksen yhteydessä myös taloyhtiösauna päivitettiin nykyaikaan.

Lisätietoja taloyhtiöremonttien suunnittelusta:

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog