Antti Filatoff nauttii haastavasta työstään, jossa hän nivoo arkkitehdin vision ja asiakkaan tarpeet toimivaksi ja toteutettavaksi rakennuksen rungoksi.

– Nykyään asuinrakennusten rakennesuunnittelu on vaativaa ja tiivistahtista kokonaisuuden hallintaa. Käsiteltävä tietomäärä on erittäin suuri. Kopioitavat vakioelementit ovat korvautuneet räätälöidyillä ratkaisuilla. Minun tehtäväni on pitää huolta rakenteiden ja rakennustavan asettamista reunaehdoista sekä tehdä valintoja rungon turvallisuuden, terveellisyyden ja sujuvan toteutettavuuden puolesta, Filatoff sanoo.

Filatoff kertoo nauttivansa työstään Optiplanilla juuri siksi, että saa olla mukana asuinrakennusten suunnittelussa kokonaisvaltaisesti.

– Nykypäivänä suunnittelijan halutaan ja vaaditaan ottavan kantaa yhä useampaan asiaan. Koko ala onkin ainakin osittain suunnittelijoiden tuottaman tiedon varassa.

Koko rakennusala on ainakin osittain suunnittelijoiden tuottaman tiedon varassa.

Antti Filatoff, rakennesuunnittelija

 

 

Filatoff on viihtynyt Optiplanilla jo lähes 10 vuotta.

– Monialaisuus on eräs suurimmista vahvuuksistamme. Yhteistyö eri suunnittelualojen ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa on hedelmällistä; yhdessä muodostamme parhaat tavat toteuttaa visiot turvallisesti, taloudellisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Jokaisesta hankkeesta pyritään poimimaan oppi ja kehityksen jyvät parempien kokonaisuuksien aikaansaamiseksi.

Valveutunut rakennesuunnittelija haastaa alaa

Jatkuva ammattitaidon kehittäminen on välttämätöntä, sillä suunnitteluohjeistukset, lainsäädäntö ja rakennusalan vaatimukset kehittyvät jatkuvasti mm. ilmastonmuutoksen kiihtyessä.

– Optiplanilla omaa kehittymistä tuetaan hienosti paitsi työssä oppimisen myös kouluttautumisen näkökulmasta. Erityisen paljon olen oppinut työskentelemällä yhdessä vanhempien kollegoideni ja muiden alojen suunnittelijoiden kanssa hankkeen eri vaiheissa. Palasin hiljattain myös opintovapaalta suoritettuani toisen korkeakoulututkinnon.

Filatoffin mukaan suunnittelijoilla on mahdollisuus haastaa koko rakennusteollisuus kehittymään.

– Suuret ikäluokat ovat siirtymässä pois työelämästä, ja pian suunnitelmia tekevät uudet suunnittelijat ja lukevat uudet silmät. Myös tuotettava tieto on jossain määrin uutta mm. tietomallien ja perusominaisuusperusteisen tuotemäärittelyn vuoksi. Suunnittelijan valinnoilla on vaikutusta siihen, millainen rakennuksesta rakennetaan ja miten sitä käytetään ja huolletaan. Rakennusalan kehitys tapahtuukin pitkälti heidän pöydillään.

Kuka?

Rakennesuunnittelija Antti Filatoff, joka motivoituu kokonaissuunnittelun tarjoamista mahdollisuuksista löytää järkeviä ratkaisuja, jotka toimivat kokonaisuutena ja ovat sujuvasti toteutettavissa.

Jutun pääkuva: Rakennesuunnittelun taidonnäyte Keilaniemi NEXT.

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog