Projekti-insinööri Ville Pöntinen nauttii vaativista automaatiosuunnittelun hankkeista, joissa tilaajan ympäristötavoitteet parhaimmillaan ylittyvät kustannustehokkuudesta ja käyttäjien tarpeista tinkimättä.

Onnistumisen mahdollisuudet maksimoituvat, kun kaikki osapuolet ymmärtävät kaikissa vaiheissa, mitä tehdään ja miksi.

– Rakennusautomaatio on koko talotekniikkaa ohjaava äly, joka auttaa omistajaansa parhaimmillaan saavuttamaan kunnianhimoiset ympäristötavoitteensa.

Optiplanilla kuusi vuotta työskennellyt Pöntinen on havainnut lukuisissa hankkeissa, että ympäristövaikutusten minimoinnin ei tarvitse johtaa yli paukkuviin budjetteihin tai olosuhteista tinkimiseen. Huolellisella automaatiosuunnittelulla voikin löytyä niin omistajaa kuin käyttäjiä tyydyttävä balanssi jäähdytyksen, ilmanvaihdon ja lämmityksen välille.

Ratkaisuissa pitäisikin pyrkiä ennakoimaan todellista käyttöä: kuinka paljon rakennuksen eri osissa todellisuudessa ollaan, ja mitä niissä tehdään.

Ville Pöntinen, projekti-insinööri

 

– Rakennuksen hiilijalanjälki muodostuu suurelta osin käytössä. Ympäristövaatimusten tiukentuessa varaa turhaan lämpiäviin tai jäähtyviin tiloihin ei enää ole. Ratkaisuissa pitäisikin pyrkiä ennakoimaan todellista käyttöä elinkaaren aikana: kuinka paljon rakennuksen eri osissa todellisuudessa ollaan, ja mitä niissä tehdään?

Siiloissa työskentely on historiaa

Nykypäivän tiivistahtisissa ja haastavissa hankkeissa myöskään automaatiosuunnittelija ei voi tehdä työtä yksin, irrallaan asiakkaasta tai muiden alojen suunnittelijoista.

– Automaatio on vain yksi osa talotekniikan hienosyisessä kokonaisuudessa. Optiplanilla on samassa porukassa paitsi muita talotekniikkasuunnittelijoita, myös energia-alan asiantuntijoita. Heillä on viimeisin tieto rakennusalan vähähiilisyysvaatimuksista lainsäädännöstä sertifikaatteihin.

Pöntinen uskoo, että fiksuihin ratkaisuihin päästään ja suunnitteluvirheet vältetään silloin, kun kaikki osapuolet ymmärtävät eri vaihtoehtojen syyt ja seuraukset.

– Ajattelen, että asiakas saa päättää, millaiseksi yhteistyö suunnittelijoiden kanssa muodostuu. Toiset haluavat ottaa vahvemmin kantaa siinä missä toiset odottavat suunnittelijalta itseohjautuvampaa otetta. Olennaisinta on luottamus.

Asiakkailta Pöntinen on saanut kiitosta erityisesti ratkaisukeskeisestä otteestaan ja tavastaan esittää vaihtoehdot selkeästi.

– Suunnittelufilosofiani on yksinkertainen: tuo yhteiseen pöytään vain sellaisia vaihtoehtoja, jotka valitsisit myös itsellesi.

Jutun pääkuva: Teollisuuskadun McDonald´s ,kuvaaja: Jussi Tiainen