Turkuun rakentuu poikkeuksellisen suuri asuinkortteli, joka on valmistuessaan todellinen edelläkävijä ympäristön huomioimisessa. Korttelissa hulevesien viivytys on järjestetty tavalla, joka on poikkeuksellinen koko Suomen mittakaavassa. Merkittävää on myös se, että talot lämmitetään uusiutuvalla energialla.

Turun linnan kupeeseen rakennetaan uniikkia tuhannen asukkaan ja 12 talon Harppuunakorttelia. Rakennuttaja Merimieseläkekassan ajatuksena on ollut, että kortteliin rakennettaisiin asuintalojen kokonaisuus, joka olisi esimerkillinen energia- ja ympäristönäkökulmasta.

Tavoite on toteutumassa: Parkkihallien alapuolella on vaahtolasikerros, joka toimii Suomen suurimpana hulevesien viivytyskenttänä. Lisäksi korttelista tulee Pohjoismaiden suurin uusiutuvan energian kohde, joka on lähes täysin energiaomavarainen.

Kyseessä on allianssihanke, jossa Optiplan on vastannut LVI-suunnittelusta. Aluepäällikkö Pekka Pessi kertoo, että korttelin hulevesijärjestelmä helpottaa kaupungin hulevesiviemäreiden täyttöasteen ongelmia ja tulvia.

– Kaupungit edellyttävät tonteilta hulevesien viivytystä, koska niiden omat verkostot alkavat olla loppuun mitoitettuja. Lisäksi sateet lisääntyvät, kun talvet muuttuvat leudommiksi ja sateisimmiksi ilmastonmuutoksen takia. Hulevesien viivytyskenttiä on alettu rakentaa viime vuosina, mutta koko korttelin mittakaavassa niitä ei tietojemme mukaan ole missään muualla.

Uusiutuva energia oli rohkea valinta

Harppuunakortteli-hanke on edelläkävijä energiankäytössä: maalämpökaivoja on yli 70. Maalämmön lisäksi korttelissa hyödynnetään aurinkoenergiaa ja muita moderneja ratkaisuja.

Maalämpö valittiin korttelin energianlähteeksi jo hankkeen alkuvaiheessa, kun uusiutuvat energianlähteet olivat vasta vaihtoehtoja muiden joukossa.

– Vuonna 2015 lämmitysjärjestelmien vertailu oli extreme-laji. Piti osata ennakoida tulevaa. Nykyään kaukolämpöä ei varmaan edes harkittaisi vaihtoehtona, Pessi sanoo.

Taloja on valmiina pian kaksi, ja ne rakennetaan seitsemässä vaiheessa. Rakennuttaja on ollut tyytyväinen etenemiseen.

Pessi kertoo olevansa iloinen siitä, että Optiplan saa olla mukana hankkeessa, joka on laajuudessaan ainutkertainen. Hankkeen kesto on 10 vuotta.

– Tällaisessa ajassa markkinatilanne ehtii vaihdella ja uusia ratkaisuja syntyä. Jotta tavoitteisiin päästään, tarvitaan edelläkävijyyttä, hän sanoo.

Kysythän lisää!

Jutun kuva: Merimieseläkekassa

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog