Kristiina Kero, LVI-suunnittelija, Tampere

Olen Kristiina Kero ja toimin LVI-suunnittelijana Optiplanin Tampereen toimistolla. Tulin Optiplanille kesätöihin vuonna 2007 reilu parikymppisenä tekniikan ylioppilaana, ja kuten työvuosista voi päätellä, olen viihtynyt täällä hyvin.

Opiskelin Tampereen teknillisessä yliopistossa pääaineena talotekniikkaa ja sivuaineena rakennustekniikkaa. Vuosina 2009 ja 2010 tein kandidaatintyöni ja diplomityöni Optiplanille asuinrakennusten sisäilmastoon ja energiatehokkuuteen liittyen. Diplomi-insinööriksi valmistuin vuonna 2010.

Valmistumisen molemmin puolin olin Optiplanin töiden ohessa parisen vuotta töissä TTY:llä tutkijana Rakennustuotannon ja talouden yksikössä rakentamisen tietotekniikan tutkimusryhmässä. Tämän jälkeenkin olen pitänyt TTY:llä luentoja pari kertaa vuodessa lähinnä LVI-suunnitteluun ja mallintamiseen liittyen. TTY:n työkuvion lisäksi erilaiset osa-aikatyöjärjestelyt niin opiskeluaikana kuin perhevapaidenkin vuoksi ovat aina onnistuneet Optiplanilla joustavasti ja hyvin.

Olen tehnyt lähinnä asumisen puolen LVI-suunnittelua uudisrakentamiskohteisiin, mutta olen ollut mukana myös muutamissa korjausrakentamishankkeissa. Viime vuosina suuri osa kohteista on suunniteltu mallintamalla. Optiplanilla LVI-suunnittelua tehdään pääasiassa projektikohtaisesti valituissa tiimeissä, ja tehtävät jaetaan usein tekniikoittain (LVIAJ).

Tampereen toimistolla meillä on mukava porukka. Monet suunnittelukohteistamme ovat kokonaissuunnitteluhankkeita, jolloin kaikki tai osa kohteen muista suunnittelijoista istuu viereisissä loosseissa tai pikaviestin päässä Optiplanin toisessa toimistossa. Ja vaikka suunniteltaisiin eri kohteita, saa yleisiin toista suunnittelualaa koskeviin kysymyksiin aina vastauksen omalta toimistolta.