Jari Antila, arkkitehtien ryhmäpäällikkö, Turku

Olen Turun toimiston arkkitehtien ryhmäpäällikkö. Valmistuin arkkitehdiksi Tampereella TTKK:sta v. 1985. Olin siinä vaiheessa jo työskennellyt muutaman vuoden, ensin Tampereen kaupungilla erilaisissa kaavoitustehtävissä ja sitten Turussa kahdessa arkkitehtitoimistossa. Opinnoissa suoritin sekä rakennussuunnittelua että kaavoitusta pitkänä oppimääränä, mutta työtehtävissä rakennusten suunnittelu tuntui innostavammalta.

Optiplaniin hain ja pääsin v. 1991, hetkellä jolloin rakentamisessa alkoi syvä ja pitkä lama-aika. Viiden ensimmäisen vuoden aikana ei ollut yhtään rakennettavaa kohdetta. Tosin erilaisten ideoiden ja luonnosten kehittely tyhjille tonteille ja alueille oli mielenkiintoista ja kehittävää. 1990-luvun aikana alkoi myös ns. Business Parkien aika. Varsinkin pääkaupunkiseudulla oli kova kysyntä joustavista, erikokoisista toimistotiloista. NCC Property Developmentin ja Optiplanin kehittämä konsepti koostui usean talon toimistotilakeskittymistä sisältäen erilaisia oheispalvelutiloja. Business Parkien suunnittelu antaa hyvän näköalapaikan yritysmaailman sisälle, sillä alueiden ja rakennusten yleissuunnittelun lisäksi erikokoiset liikehuoneistot räätälöidään yritysten toimintatapojen ja toiveiden mukaisiksi.

Turun arkkitehdit suunnittelevat koko ajan myös asuntotuotantoa. Pääasiassa asuinkerrostaloja, mutta myös rivitaloja sekä kytkettyjä pientaloja. Yhdessä NCC:n kanssa on kehitetty esimerkiksi kivi- ja puurakenteisten, autokatoksella kytkettyjen erillistalojen konsepti. Asuntosuunnittelua olemme tehneet suureen osaan Etelä- ja Keski-Suomen kaupungeista. Tärkeä osa työni sisältöä onkin yhteistyö uusien asiakkaiden, viranomaisten ja loppukäyttäjien kanssa. Asuntosuunnittelussa prosessin kulku kaavoituksesta suunnittelun ja rakentamisen kautta toteutuneeseen rakennukseen ja ympäristöön on näkyvä, konkreettinen osa työnkuvaani. Kaiken läpi kulkevan punaisen langan päässä on aina asukas, ja seuraavat asukkaat. Mielestäni tämä on hyvin ymmärretty Optiplanissa.

Optiplanin työympäristön vahvuus on mielestäni yrityksen monikerroksisuus. Minun tapauksessani lähimpänä oma pienehkö työporukka, arkkitehtitoimisto Turussa, sitten laajempi työyhteisö Turun muiden suunnittelijoiden kanssa sekä lopulta Helsingin, Tampereen ja Oulun vastaavat toimistot, joiden kanssa suunnitteluyhteistyö on jokapäiväistä. Useimmissa projekteissa on suunnittelijoita eri paikkakunnilta ja videoyhteydet sekä yhteiset kokoukset tuottavat uusia tuttavuuksia projektista toiseen.