Uudisrakennusten suunnittelu

Yhteistyössä kokonaisempaa suunnittelua.

Digitaalisuuden ja tietomallintamisen avulla pääsemme tuottavuusongelmista ja olemme kustannustehokkaita.

Elmeri Kryssi, hankekehityspäällikkö

Suunnittelemme parempaa ja paremmin

Optiplanin suunnittelema rakennus on toimiva kokonaisuus, jolloin lopputulos palvelee paremmin käyttäjää ja hänen toimintaansa. Monialainen yhteistyö on hankkeen kokonaisvaltaisen suunnittelun edellytys ja tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia luotettavien, energiatehokkaiden ja kokonaistaloudellisten ratkaisuiden kehittämiselle. Olemme edelläkävijä tietomallintamisessa, ja tarjoamme monipuoliset asiantuntijapalvelut erityyppisten uudisrakennushankkeiden suunnitteluun:

  • asuntosuunnittelu ja -konsultointi
  • toimitilasuunnittelu ja -konsultointi
  • toteutuksen kokonaissuunnittelu sekä räätälöity erillissuunnittelu (ARK, RAK, LVIA, SÄH)
  • elinkaari- ja energiapalvelut
  • tietomallinnus
  • projektinjohtopalvelut, rakennuttaminen ja valvonta

Yhteistyöllä onnistumme

Toteuttamiskelpoinen ja hankkeen parhaaksi tähtäävä suunnittelu on aina tiimityötä. Suunnittelemme aina uudishankkeet yhdessä asiakkaan kanssa, ja suunnittelijoiden lisäksi käytettävissä ovat laajat asiantuntijapalvelumme elinkaarikustannus- ja energia-asiantuntijoista projektinjohdon ammattilaisiin. Työskentelymme perustuu toimivaan yhteistyöhön ja päämäärämme on aina löytää optimaalinen ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukainen kokonaisratkaisu suunnittelutehtävään.