Taloyhtiöpalvelut – OptiCowork

Sujuva taloyhtiökorjaus vahvalla osaamisella, tiiviillä yhteistyöllä ja toisiinsa luottaen.

Taloyhtiöremontit onnistuvat parhaiten, kun kaikki osakkaat otetaan mukaan suunnitteluun.

Petri Paavilainen, toimialajohtaja, Korjausrakentamispalvelut

4 askelta sujuvaan taloyhtiöremonttiin – OptiCowork

Mistä tietää, mitä saneerauksia taloyhtiössä kannattaa tehdä? Miten ne saa eteenpäin? Ratkaisu on osakkaiden ja kiinteistön tarpeiden pohjalta luotu, puolueettomiin faktoihin perustuva suunnitelma.

Tällaisen saat tilaamalla OptiCowork-palvelun, joka avulla taloyhtiön hallitus suunnittelee ja hankkii taloyhtiöremontit kuin ammattilainen: faktoihin perustuen ja tiiviissä yhteistyössä osakkaiden, rakennuttajakonsultin, suunnittelutoimiston sekä urakoitsijan kanssa. Palvelu soveltuu niin putki-, julkisivu-, energia- kuin piharemonttienkin suunnitteluun.

OptiCowork-palvelun sisältö:

 

 1. Omistajien tavoitteiden määritys: osakaskysely ja remonttityöryhmä
  Yhteisten tavoitteiden puuttuminen ja osakkaiden kokemus siitä, että heitä ei kuunnella, ovat keskeiset tärkeidenkin taloyhtiösaneerausten kaatumisten syyt. Siksi palvelun ensimmäinen vaihe on osakkaille tehtävä nettikysely. Nopea tapa moninkertaistaa remontin toteuttamisen mahdollisuudet! Valmis nettikysely ja tulosten tulkintaan tottunut ammattilainen tekevät tästä vaiheesta taloyhtiön hallitukselle helpon.
 2. Kiinteistön reunaehtojen määrittäminen
  Jokaisella taloyhtiöllä on pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Kun elinkaarisuunnittelun ammattilainen katselmoi PTS:n peilaten sitä osakaskyselyn tuloksiin, vältetään asioiden tekeminen väärässä järjestyksessä ja optimoidaan tavoitteesta riippuen joko kiinteistön arvon säilyminen tai maksimoiminen pitkällä tähtäimellä.
 3. Asiantuntijoiden arviot kiinteistön kunnosta
  Samanikäistenkään talojen saneeraustarpeita ei voi arvata naapurikiinteistön toimien pohjalta. Oikea-aikaisen saneeraussuunnitelman tekemiseen tarvitaan tietoa kiinteistön todellisesta kunnosta (kiinteistön kuntoarvio, -kartoitus tai -tarkastus). Riskirakenteet paljastuvat vain tutkimalla ja paras energiamuoto löytyy laskemalla.
 4. Päätökset ja toteutus
  Kun osakkaiden ja kiinteistön tarpeet tiedetään, on päätösten aika. Saatte hankesuunnitelman, joka sisältää muun muassa suositukset sopivimmista toteutusvaihtoehdoista. Tältä pohjalta edetään toteutussuunnitelmaan, joka sisältää täsmällisen tiedon muun muassa tyyppiratkaisuista, määristä ja massoista sekä urakkamuodoista. Näiden suunnitelmien pohjalta urakoitsija voi tehdä tarjouksen tietoon perustuen. Budjetin ylittymisen riski pienenee merkittävästi.

Ota puolueeton asiantuntija avuksesi

Olemme monialainen suunnittelutoimisto, jolle tärkeintä on asumisen ja elämisen laatu:

Tilaa remonttikirja avuksesi

Tilaa syksyllä 2019 ilmestyvä taloyhtiön hallituksen remonttikirja täyttämällä ja lähettämällä alla olevat tiedot.

 • Lue lisää yksityisyyden suojasta