Korjaamisen ja muutosten suunnittelu

Laaja-alainen osaaminen korjaushankkeeseesi.

Monialainen, tiivis suunnittelutiimi on korjausrakentamisessa ainoa luonteva tapa toimia.

Kati Uhre, rakennusarkkitehti- ja insinööri, ryhmäpäällikkö

Uuden ja vanhan vuoropuhelu

Korjaamisen ja käyttötarkoituksen muutoksen suunnittelu on vaativa tehtävä, jossa uuden toiminnan sijoittaminen olemassa oleviin tiloihin sekä vanhojen ja uusien rakenteiden yhteensovitus vaatii erityistä ammattitaitoa. Optiplanin korjausrakentamisen asiantuntijat ovat erikoistuneet korjaamisen erityispiirteisiin, ja suunnittelevat kanssasi laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti parhaan ratkaisun korjaushankkeessasi. Tarjoamme käyttöösi laajat korjausrakentamisen palvelumme:

  • nykytilannekartoitukset ja korjaustarvearviot
  • korjaushankkeiden hankesuunnitelmat
  • käyttötarkoituksen muutosten rakennettavuus- ja viranomaisselvitykset
  • kuntotutkimukset sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
  • lämpökuvaus ja kosteustekniset tutkimukset
  • sisäilmatutkimukset ja -korjaukset
  • elinkaari- ja energiapalvelut
  • laadunvarmistus
  • kokonaissuunnittelu sekä räätälöity erillissuunnittelu (ARK, RAK, LVIA, SÄH)
  • projektinjohtopalvelut, rakennuttaminen ja valvonta

Laaja-alainen osaaminen korjaushankkeeseesi

Toteutamme korjaushankkeiden suunnittelun asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä. Arkkitehtonisten arvojen tunnistaminen ja teknisen kunnon huolellinen kartoittaminen ovat korjaushankkeen välttämättömiä edellytyksiä. Monitahoiset lähtökohdat ja tavoitteet, matkan varrella esiin tulevat yllätykset ja toteutuksen sovittaminen rakennusaikaiseen käyttöön tekevät korjausrakentamisen suunnittelusta haastavan tehtävän. Ammattitaitoinen ja yhteisin, tehokkain menetelmin työskentelevä suunnittelutiimi takaa korjaushankkeesi onnistumisen.