Hankekehitys

Hankekehityksestä onnistumisen edellytykset.

Arkkitehtimme rakastavat ideointia. Tyhjä tontti tai vajaakäyttöinen rakennus on aina mahdollisuus.

Katariina Kosonen, arkkitehti, ryhmäpäällikkö

Hankkeen tärkein vaihe

Onnistumisen edellytykset luodaan jo hankekehitysvaiheessa. Ideoinnin lisäksi keskeinen tehtävä on varmistaa hankkeen toteutettavuus ja lopputuloksen laatu. Me Optiplanissa näemme, että onnistunein hanke syntyy tiiviillä, monialaisella yhteistyöllä yhdessä asiakkaan kanssa, ja tarjoamme jo hankekehitysvaiheessa koko laajan suunnittelu- ja asiantuntijaosaamisemme käyttöösi:

  • hankemahdollisuuksien tunnistaminen ja innovointi
  • tarveselvitykset
  • arkkitehtoninen ja tekninen hankesuunnittelu
  • kaupunkisuunnittelu ja asemakaavoitus
  • asumisen ja toimitilojen konseptisuunnittelu
  • arkkitehtuurikilpailut
  • elinkaari- ja energiapalvelut
  • rakennettavuusselvitykset
  • kustannuslaskenta ja rakentamistalouden ohjaus
  • projektinjohtopalvelut

Kohti optimia lopputulosta

Huolellinen, kohdetta kokonaisvaltaisesti tarkasteleva hankekehitys luo olennaista lisäarvoa kiinteistön omistajalle. Tärkeimmät ratkaisut tehdään jo hankkeen alussa, ja ne vaikuttavat kohteen tekniseen ja toiminnalliseen laatuun, hankkeen toteutuskustannuksiin ja -aikatauluun sekä ympäristökuormitukseen ja käyttökustannuksiin. Ensisijaisena päämääränä on aina tilaajan asettamien tavoitteiden mukainen optimi lopputulos.