Elinkaari- ja energiapalvelut

Kestävän tulevaisuuden asiantuntijapalvelut.

Laskimme Hakunilan Joutsenmerkkitalon hiilijalanjäljen. Se oli 21 % pienempi kuin vertailukohteella.

Riina Ahola, elinkaariasiantuntija

Innovatiivisia ratkaisuita haasteisiin

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, jonka ratkaisu vaatii myös rakennussuunnittelulta uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuita. Optiplan on Suomen parhaita elinkaari- ja energiakonsultteja, ja osaamisemme riittää myös erityisen vaativiin kehitystehtäviin. Tarjoamme käyttöösi monipuoliset elinkaari- ja energiasuunnittelun asiantuntijapalvelut:

 • energiasuunnittelu ja energiaselvitykset
 • energiaoptimointi
 • energiantuotantojärjestelmien vertailu
 • uusiutuvien energialähteiden käyttö
 • energiakatselmukset
 • sisäilmaston suunnittelu
 • ympäristösuunnittelu ja -arvioinnit (BREEAM, LEED, RTS, Levels-indikaattorit)
 • ekotehokkuusselvitykset
 • alueellinen energialaskenta ja kaavoituksen ohjaus
 • hiilijalanjälkilaskenta
 • elinkaarisuunnittelu
 • elinkaarikustannuslaskenta
 • elinkaari- ja energiasuunnittelun asiantuntijapalvelut

Kestävän tulevaisuuden tekijä

Elinkaari- ja energiapalvelut ohjaa ja tukee päätöksentekoa erityyppisissä ja -laajuisissa uudis- ja korjausrakentamishankkeissa koko projektin ajan. Vaikka ala on nuori, olemme toimineet jo sadoissa kohteissa elinkaarisuunnittelijana ja energia-asiantuntijana huomioiden myös käytönaikaiseen energia- ja kustannustehokkuuteen liittyvät tekijät. Asiantuntevalla suunnittelulla varmistetaan, että kohde täyttää sille asetetut energiatehokkuus- ja ympäristötavoitteet ja on osaltaan rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta.