Uratarinoita

Meillä voi työskennellä monipuolisissa tehtävissä. Tutustu optiplanilaisten uratarinoihin.

Tiina

Olen Tiina Salmela, nuorempi sähkösuunnittelija Optiplanin Oulun yksiköstä. Töihin saavuin kesäkuussa 2016 eli vasta hetken olen ehtinyt tutustua sähkösuunnittelijan tehtäviin. Suurin osa töistäni on avustavia tehtäviä, mutta sopivissa määrin olen saanut pohdiskella asioita itseksenikin.

Sähkösuunnittelijoita on Oulussa tällä hetkellä neljä. Jokainen tekee kokemustasonsa mukaisesti, kuitenkin “kaikki tekevät kaikkea”-periaatteella eli jokaista sähkö- ja telejärjestelmien osa-aluetta opetellen.

Opiskelin sähköistä talotekniikkaa Oulun ammattikorkeakoulussa. Alavalinta oli aluksi hieman hukassa, mutta koulutusopasta selatessani talotekniikka vaikutti kiinnostavalta. Sähkö valikoitui kuvioihin vasta ensimmäisen lukuvuoden aikana, kun sähköosasto tuotiin takaisin koulutustarjontaan. Tekniikka on kiinnostanut aina ja suvustakin insinöörejä löytyy, joten yllätykseksi alavalintaa ei voi kutsua.

Työssäni parasta on uuden oppiminen ja luonnollisestikin ne hetket, kun kokee onnistuvansa. Haasteitakin toistaiseksi riittää, kun kokemusta on vasta vähän. Innostus kuitenkin kompensoi puuttuvaa taitoa ja työympäristössä on puitteet jatkuvalle kehitykselle.

Optiplanilla työskentely on mukavaa. Työ on ennen kaikkea toimeentuloa varten, mutta onhan se erityinen plussa, jos voi sanoa viihtyvänsä töissä ja tykkäävänsä siitä, mitä tekee. Toistaiseksi motivaatiota ei ole tarvinnut erikseen etsiä, vaan se on löytynyt tekemisen kautta hyvinkin helposti.

Optiplanilla arvostan eniten vallitsevaa ilmapiiriä. Suoraan koulunpenkiltä saapuva nuori naisihminen voisi aiheuttaa ennakkoluuloja, mutta täällä on otettu lämpimästi vastaan. Työkaverit ovat mukavia ja jaksavat aina neuvoa kiperien tilanteiden äärellä.

Vapaa-ajastani suurimman osan vie hevoseni ja siinä ohessa pidän erilaisista urheiluharrastuksista sekä kavereiden kanssa oleskelusta. Myös käsityöt, piirtäminen ja luonnossa kuljeskelu ovat mieleeni, jos erityisesti sattuu luppoaikaa löytymään. Ajatustyötä tekevänä koen, että fyysisemmät aktiviteetit vapaa-ajalla lisäävät työssä jaksamista huomattavasti. Arki on varsin vauhdikasta, mutta mukavien askareiden äärellä lievä vauhtisokeus lienee sallittua.

Lue lisää

lue vähemmän

Jari

Olen Turun toimiston arkkitehtien ryhmäpäällikkö. Valmistuin arkkitehdiksi Tampereella TTKK:sta v. 1985. Olin siinä vaiheessa jo työskennellyt muutaman vuoden, ensin Tampereen kaupungilla erilaisissa kaavoitustehtävissä ja sitten Turussa kahdessa arkkitehtitoimistossa. Opinnoissa suoritin sekä rakennussuunnittelua että kaavoitusta pitkänä oppimääränä, mutta työtehtävissä rakennusten suunnittelu tuntui innostavammalta.

Optiplaniin hain ja pääsin v. 1991, hetkellä jolloin rakentamisessa alkoi syvä ja pitkä lama-aika. Viiden ensimmäisen vuoden aikana ei ollut yhtään rakennettavaa kohdetta. Tosin erilaisten ideoiden ja luonnosten kehittely tyhjille tonteille ja alueille oli mielenkiintoista ja kehittävää. 1990-luvun aikana alkoi myös ns. Business Parkien aika. Varsinkin pääkaupunkiseudulla oli kova kysyntä joustavista, erikokoisista toimistotiloista. NCC Property Developmentin ja Optiplanin kehittämä konsepti koostui usean talon toimistotilakeskittymistä sisältäen erilaisia oheispalvelutiloja. Business Parkien suunnittelu antaa hyvän näköalapaikan yritysmaailman sisälle, sillä alueiden ja rakennusten yleissuunnittelun lisäksi erikokoiset liikehuoneistot räätälöidään yritysten toimintatapojen ja toiveiden mukaisiksi.

Turun arkkitehdit suunnittelevat koko ajan myös asuntotuotantoa. Pääasiassa asuinkerrostaloja, mutta myös rivitaloja sekä kytkettyjä pientaloja. Yhdessä NCC:n kanssa on kehitetty esimerkiksi kivi- ja puurakenteisten, autokatoksella kytkettyjen erillistalojen konsepti. Asuntosuunnittelua olemme tehneet suureen osaan Etelä- ja Keski-Suomen kaupungeista. Tärkeä osa työni sisältöä onkin yhteistyö uusien asiakkaiden, viranomaisten ja loppukäyttäjien kanssa. Asuntosuunnittelussa prosessin kulku kaavoituksesta suunnittelun ja rakentamisen kautta toteutuneeseen rakennukseen ja ympäristöön on näkyvä, konkreettinen osa työnkuvaani. Kaiken läpi kulkevan punaisen langan päässä on aina asukas, ja seuraavat asukkaat. Mielestäni tämä on hyvin ymmärretty Optiplanissa.

Optiplanin työympäristön vahvuus on mielestäni yrityksen monikerroksisuus. Minun tapauksessani lähimpänä oma pienehkö työporukka, arkkitehtitoimisto Turussa, sitten laajempi työyhteisö Turun muiden suunnittelijoiden kanssa sekä lopulta Helsingin, Tampereen ja Oulun vastaavat toimistot, joiden kanssa suunnitteluyhteistyö on jokapäiväistä. Useimmissa projekteissa on suunnittelijoita eri paikkakunnilta ja videoyhteydet sekä yhteiset kokoukset tuottavat uusia tuttavuuksia projektista toiseen.

Lue lisää

lue vähemmän

Kristiina

Olen Kristiina Kero ja toimin LVI-suunnittelijana Optiplanin Tampereen toimistolla. Tulin Optiplanille kesätöihin vuonna 2007 reilu parikymppisenä tekniikan ylioppilaana, ja kuten työvuosista voi päätellä, olen viihtynyt täällä hyvin.

Opiskelin Tampereen teknillisessä yliopistossa pääaineena talotekniikkaa ja sivuaineena rakennustekniikkaa. Vuosina 2009 ja 2010 tein kandidaatintyöni ja diplomityöni Optiplanille asuinrakennusten sisäilmastoon ja energiatehokkuuteen liittyen. Diplomi-insinööriksi valmistuin vuonna 2010.

Valmistumisen molemmin puolin olin Optiplanin töiden ohessa parisen vuotta töissä TTY:llä tutkijana Rakennustuotannon ja talouden yksikössä rakentamisen tietotekniikan tutkimusryhmässä. Tämän jälkeenkin olen pitänyt TTY:llä luentoja pari kertaa vuodessa lähinnä LVI-suunnitteluun ja mallintamiseen liittyen. TTY:n työkuvion lisäksi erilaiset osa-aikatyöjärjestelyt niin opiskeluaikana kuin perhevapaidenkin vuoksi ovat aina onnistuneet Optiplanilla joustavasti ja hyvin.

Olen tehnyt lähinnä asumisen puolen LVI-suunnittelua uudisrakentamiskohteisiin, mutta olen ollut mukana myös muutamissa korjausrakentamishankkeissa. Viime vuosina suuri osa kohteista on suunniteltu mallintamalla. Optiplanilla LVI-suunnittelua tehdään pääasiassa projektikohtaisesti valituissa tiimeissä, ja tehtävät jaetaan usein tekniikoittain (LVIAJ).

Tampereen toimistolla meillä on mukava porukka. Monet suunnittelukohteistamme ovat kokonaissuunnitteluhankkeita, jolloin kaikki tai osa kohteen muista suunnittelijoista istuu viereisissä loosseissa tai pikaviestin päässä Optiplanin toisessa toimistossa. Ja vaikka suunniteltaisiin eri kohteita, saa yleisiin toista suunnittelualaa koskeviin kysymyksiin aina vastauksen omalta toimistolta.

Lue lisää

lue vähemmän