Suunnittelu- ja rakentamisprosessiin integroitu ympäristösertifiointi on paitsi järkevää, myös sisäänrakennettu ehto vaativimmissa ympäristöluokituksissa.

Optiplanin yli 10 vuoden luokituskokemukseen peilaten voi sanoa, että rakennus vastaa valmistuttuaan tilaajan ja vuokralaisen talous- ja ympäristötavoitteisiin sitä paremmin, mitä perusteellisemmin ympäristösertifiointi yhdistetään suunnittelu- ja rakentamisprosessiin.

Käytännössä puhutaan siirtymästä kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jossa vastuu päätöksenteosta on moniammatillisella suunnitteluryhmällä. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suunnitteluryhmän on tunnettava paitsi sertifiointien vaatimukset myös jokaisen valinnan talous- ja ympäristövaikutukset koko rakentamisprosessin ajalta.

Uuden, kokonaisvaltaisen toimintatavan omaksuminen on välttämätöntä etenkin silloin, kun haetaan vaativimpia ympäristöluokituksia.

width=

Korkeimman tason luokituksia ei voi edes saavuttaa ilman moniammatillista tiimiä, joka tuntee sertifikaatin satoine yksityiskohtineen.

Karoliina Lietonen, energia- ja elinkaaripalveluiden ryhmäpäällikkö

 

Esimerkiksi Euroopan suosituimpaan sertifikaattiin BREEAMiin on jo sisäänrakennettu vaatimus sertifioinnin ja rakentamisprosessin integroinnista. Sen vaatimukset energiankäytöstä, materiaalivalinnoista tai esteettömyydestä ovatkin niin moniulotteiset, ettei korkeimpia, Outstanding- ja Excellent-tason luokituksia voisi edes saavuttaa ilman moniammatillista tiimiä, joka tuntee sertifikaatin satoine yksityiskohtineen.

Valmis konsepti helpottaa sertifiointia

Integroidun sertifioinnin periaatteista on kuitenkin hyötyä kaikissa luokituksissa LEEDistä Joutsenmerkkiin ja RTS:ään. Aivan jokainen hanke hyötyy siitä, että esimerkiksi passiiviset energiansäästökeinot huomioidaan jo rakennushankkeen alussa tai että jokainen suunnitteluvalinta tehdään tietäen sen ympäristö- ja kustannusvaikutukset.

Kehittämäämme vähähiilisen suunnittelun konseptiin sertifioinnit tai hiilijalanjälkilaskelmat ovat helposti yhdistettävissä.

Vähähiilisessä suunnittelussa moniammatillisen tiimin työtä ohjataan kustannus-, energia- ja hiilijalanjälkilaskennan avulla niin rakentamis- kuin elinkaarivaihe huomioiden. Elinkaari- ja energiasuunnittelijoiden avulla mahdollistetaan projektin tavoitteita tukevat tietoiset päätökset faktoihin perustuen ja oikea-aikaisesti, jolloin niiden hyöty projektille on suurin.

Esimerkki vähähiilisen suunnittelun ja siihen integroidun sertifioinnin hankkeesta on Keilaniemeen rakentuva NEXT, jossa tähdätään Excellent-tason sertifiointiin.

Enemmän kuin hiilijalanjälkilaskentaa

Rakennusten hiilijalanjäljen laskenta on tulossa lainsäädäntöön 2025. Me uskomme, että jo nyt kannattaa kurkottaa tätä pidemmälle.

Kokonaisvaltainen vähähiilisyys ja siitä kertovat sertifikaatit ovat jo nyt välttämättömiä kansainvälisten kiinteistösijoittajien silmissä. Ennen pitkää sama trendi laskeutuu myös asuntomarkkinoille ihmisten ympäristötietoisuuden kasvaessa.

Kokonaisvaltaisesta vähähiilisyydestä tulee kilpailuvaltti, ehkä jopa rakentamisen edellytys.

Kirjoittaja: Karoliina Lietonen on energia- ja elinkaaripalveluiden ryhmäpäällikkö

Tiesitkö?
Optiplan on yksi Suomen johtavista ympäristösertifioijista. Meillä on Suomessa kaikkein eniten BREEAM-sertifioituja uudiskohteita, ja konsultoimme kattavasti eri järjestelmissä: LEEDissä, Joutsenmerkissä ja RTS:ssä. Meillä on yli 10 vuoden kokemus kokonaisvaltaisista sertifioinneista osana suunnitteluprosessia. Täysin vastaavaa sertifioinnin ja monialaisen suunnittelun yhdistelmää ei lisäksemme tarjoa kukaan muu Suomessa.

Tutustu
Elinkaari- ja energiapalveluihimme ja lue myös, miten valita hankkeeseen juuri oikea sertifikaatti.