Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen tai täydennysrakentaminen voi olla todellinen vaihtoehto parantaa tontin tai kokonaisen alueen tuottavuutta.

Minusta jokainen tontti ja rakennus, etenkin tiiviissä kaupunkiympäristössä, kannattaa nähdä potentiaalisena kehittämis- ja investointikohteena. Rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen pidentää rakennuksen käyttöikää ja luo kaupunkitilaan ajallista kerrostumaa.

Joskus tällaiset konversiohankkeet vastaavat vaatimuksiltaan uudisrakentamista tai ne ovat vieläkin haastavampia, jos muutos tehdään suojeltuihin rakennuksiin. Vanhoista toimistoista voi sukeutua lääkärikeskuksia hoitohuoneineen, laatuasuntoja tai huikeita elämysravintoloita. Urheiluhalleista taas voi tulla uniikkeja arvoasuntoja.

Paljon on tehtävissä jo rakennetuilla alueilla

Alueen olemassa oleva rakennuskanta, sijainti ja kaupunkien tavoitteet määrittelevät paljolti sitä, millaisia täydennysrakentamis- ja konversiohankkeita voi ja kannattaa tehdä. Siksi yhteistyö kaavoittajan kanssa on tärkeää hankekehitysideoinnin alusta asti.

Käyttötarkoitusta voi muuttaa radikaalistikin koskematta julkisivuun ja olemassa olevaa arkkitehtuuria hyödyntämällä. Toisinaan täydennysrakentaminen on kaikkien kannalta paras vaihtoehto ja silloin suunnittelu voidaan tehdä niin hyvin ympäristöön sulautuen, ettei nopealla silmäyksellä edes huomaa rakennusten olevan uusia. Joskus taas julkisivun uudistaminen voi vaikuttaa rakennusten arvoon ja vuokrauspotentiaalin merkittävästi.

Yhteistyö kaavoittajan kanssa on tärkeää hankekehitysideoinnin alusta asti.

Katariina Kosonen, arkkitehti & ryhmäpäällikkö

 

 

Hankekehitysideoinnissa luodaan tontille tai vanhalle rakennukselle voimassa olevasta asemakaavasta poikkeava uusi mahdollisuus, mikä voi synnyttää lisäarvoa alueelle laajemminkin. Perustelluilla, kaupunkirakenteeseen sopivilla ja kaupunkien tavoitteita tukevilla viitesuunnitelmilla hankeidea voi kehittyä vaihe kerrallaan uudeksi asemakaavaksi, toteutussuunnitelmiksi ja lopulta todelliseksi rakennukseksi.

Tätä jos mitä pidän kestävän kehityksen mukaisena rakentamisena!

Toimitilasuunnittelu yhä vaativampaa

Olen ollut mukana toimitilasuunnittelussa yli 15 vuotta. Tänä aikana paljon on muuttunut. Nykyään toimitiloja ei suunnitella huomioimatta muuntojoustavuutta ja kestävää kehitystä. Hyvänä työkaluna ovat ympäristösertifikaatit, kuten BREEAM ja LEED, joissa olemmekin eräs Suomen johtavista osaajista.

Nämä on mahdollisuuksien ja asiakkaan tarpeiden mukaan pystyttävä huomioimaan myös käyttötarkoitusta muutettaessa. Joskus nykyaikaisen talo- ja AV-tekniikan sijoittaminen vanhoihin rakenteisiin on todella haastavaa. Yhtä lailla haastavaa on suunnitella nykyaikaiset tarpeet täyttävää toimistotilaa esimerkiksi silloin, kun vanha koppikonttori saa uuden elämän, tai vähentää olemassa olevan rakennuksen hiilipäästöjä energia- ja elinkaarisuunnittelun avulla.

Juuri tämä haastavuus innostaa itseäni joka päivä. Omaa työtäni pääsuunnittelijana helpottaa valtavasti, että työkavereinani on alan huippuja jokaiselta rakentamisen erikoissuunnittelualalta.

Ehkä sinullakin olisi tarve huipputiimille, joka miettisi kanssasi uuden huomisen omistamillesi alueille tai rakennuksille?

Kirjoittaja:
Katariina Kosonen on pitkän linjan arkkitehti ja Optiplanin ryhmäpäällikkö, joka syttyy haastavista hankkeista ja mahdollisuudesta auttaa asiakkaita saavuttamaan parhaan tuoton omistuksistaan.

Toimitilahankkeita, joissa Katariina on ollut mukana:

 

 

Jutun kuva: Teollisuuskadun McDonalds