Kiinteistön omistaja menestyy vain, kun vuokralaiset menestyvät. Siksi yhä useammassa rakennushankkeessa on mukana käyttäjäsuunnittelun taitava arkkitehti.

Käyttöasteet pysyvät nyt ja tulevaisuudessa korkeina vain rakennuksissa, jotka vastaavat sekä tiloja vuokraavien että niitä käyttävien yksittäisten ihmisten tarpeisiin.

Sellaisten rakennusten suunnitteluun arkkitehtityö on toki aina tähdännyt. Tällä hetkellä kuluttajakäyttäytyminen kuitenkin muuttuu ennennäkemättömän nopeasti, ja sen mukana muuttuvat tavat käyttää rakennuksia.

Jotta rakennuskanta uudistuu tarpeiden mukana ja niitä ennakoiden, tarvitaan entistä vahvempaa erilaisten käyttäjien kuuntelua ja kuullun peilaamista omistajan tavoitteisiin. Tämä on käyttäjäsuunnittelun ytimessä: sen avulla voidaan varmistaa kannattava käyttöaste omistajalle ja tuottoisa liiketoiminta vuokralaisille.

Kuten suunnittelujohtaja Juha Vihma on todennut videolla, vajaakäytölle jääviä tiloja ei pidä suunnitella, sillä ne ovat sekä rahan tuhlausta että ympäristösaastetta.

Muunneltavuus varmistaa tuoton

Tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat tilat suunnitellaan kustannustehokkaasti muunneltaviksi. Jos esimerkiksi muutama vuosi sitten pidit kauppakeskuksen tai kaupan aulassa olevaa tyhjää tilaa suunnittelukukkasena, tänään voit noutaa tuolta paikalta pakettisi.

Verkkokaupan yleistymisen mukanaan tuomat trendit on siis ennakoitu jo kauan ennen kuin markkina kehittyi ja kasvoi riittävästi, jotta toimintamalli voi yleistyä. Taustalla on käyttäjäsuunnittelu.

Arkkitehti voisi tietysti käyttää hiljaisten signaalien tulkintaan omaa mutuaan tai luottaa pelkkiin tutkimustuloksiin. Mutta silloin jäisi paljon mahdollisuuksia huomioimatta. Isoimman menetyksen kokisi rakennuksen omistaja.

Kuuntelu on keskeinen asiakaspidon keino.

Tiina Toratti, arkkitehti

 

 

 

Vastavuoroinen suhde vuokralaisiin ja käyttäjiin rakennuksen elinkaaren alusta sen loppuun asti on keskeinen asiakaspidon keino.

Milloin käyttäjäsuunnitteluun kannattaa panostaa?

Käyttäjäsuunnittelusta on oman kokemukseni mukaan hyötyä aina, kun suunniteltavaa aluetta, rakennusta tai tilaa käyttää moninainen ihmisryhmä eri rooleissa. Nykytrendien mukaan lähestulkoon kaikista suunniteltavista alueista ja rakennuksista tuleekin enenevässä määrin tällaisia monikäyttäjäympäristöjä, olivatpa kyseessä toimitilat, kauppakeskukset tai asuinkorttelit.

Kauppakeskuksista on tullut elämyskeskuksia ja asuinkortteleista on tulossa nukkumalähiöiden sijaan eläviä, lähipalveluita kuhisevia kohtaamispaikkoja Jätkäsaaren Airutin tapaan.

Kyseessä on samaan aikaan isojen linjojen vetäminen ja yksityiskohtien huomioiminen.

Käyttäjäsuunnittelu voidaankin kohdistaa kokonaisiin alueisiin tai yksittäisiin rakennuksiin, ja siihen kannattaa investoida silloin kun haluaa tuottaa pitkään arvoa tuottavia ratkaisuja. Rakennettu ympäristö on modernin ihmisen elämän kehys, jossa kohdataan ja hoidetaan asioita. Mitä paremmin ihmisten tarpeet huomioidaan näiden kehysten suunnittelussa, sitä paremmin voi myös liiketoiminta.

Haluaisitko kuulla käyttäjäsuunnittelusta lähemmin? Ota yhteyttä!

Kirjoittaja:
Arkkitehti Tiina Toratti. Tiinalla on vankka osaaminen käyttäjäsuunnittelusta vaativissa hankkeissa kuten sairaaloissa, Triplan asemakorttelissa, Isossa Omenassa ja Itiksessä. Mitä Tiina pitää arkkitehdin työssä tärkeimpänä? Vastauksen löydät täältä.

Kuva:
Kuvatoimisto Kuvio, Jätkäsaaren Airut. Tutustu kohteen arkkitehtonisiin valintoihin.

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog