Kustannusohjattu suunnittelu on läpinäkyvää, dataohjattua ja monialaista yhteistyötä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sen ytimessä on kyvykkyys arvioida jokaista suunnitteluvalintaa niiden todellisten kustannusvaikutusten perusteella silloin, kun suunnittelua tehdään. Ei kahden kuukauden kuluttua, ei viikon kuluttua. Heti.

Perinteisestihän suunnittelu voi edetä pitkällekin ilman tietoa tehtyjen valintojen todellisista kustannusvaikutuksista. Näin toimitaan vielä nykyäänkin, vaikka työkaluja ja osaamista tähän on ollut olemassa jo pitkään.

Kustannusohjatun suunnittelun hyödyntämiseksi tarvitaan muutos totutuissa tavoissa.

Projektipäällikkö Joonas Ryynänen

 

 

Kustannusohjattu suunnittelu on jokaisen ulottuvilla, mutta sen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi tarvitaan muutos totutuissa toimintatavoissa.

Kustannustietoisuus mukaan alusta loppuun saakka

Jotta kustannustietoisuus saadaan suunnitteluprosessiin mukaan, tarvitaan kaksi asiaa:

    1. Hankkeen suunnittelussa on oltava heti alkumetreiltä lähtien mukana moniammatillinen tiimi, joka osaa tunnistaa riskit ja mahdollisuudet. Yksi tiimin jäsenistä on kustannuslaskennan ammattilainen, jolla on käytössään työkalut tehdä laskentaa todellisiin kustannuksiin perustuen.
    2. Kustannuslaskennan on toimittava aidosti suunnittelua ohjaavana työkaluna. Tiimin tulee siis toimia yhdessä koko suunnitteluprosessin ajan ja jokainen suunnitteluvalinta altistetaan kustannuslaskennalle.

Tavanomaisestihan hankkeeseen otetaan alussa mukaan arkkitehti ja tiimiä on laajennettu suunnittelun edetessä. Tämä johtaa vääjäämättä siihen, että liian moni hankkeen investointi- tai elinkaarikustannuksiin vaikuttava tekijä on jo lukittu energia-, LVIS- tai rakennesuunnittelijoiden astuessa mukaan. Kustannusten näkökulmasta käytössä on juustohöylä.

Ero entiseen on dramaattinen ja siksi sen tuomat tuloksetkin ovat merkittäviä.

Kustannusohjatun suunnittelun hyödyt

Olen kommentoinut esimerkiksi useita arkkitehtikilpailujen töitä kustannusten näkökulmasta. Kirjoitin aikaisemmin siitä, miten paperilla silmämääräisesti pieniltä vaikuttavat valinnat voivat merkitä huomattavia eroja niin investointi- kuin elinkaarikustannuksissakin.

Kun jokaista suunnitteluvalintaa peilataan hankkeen tavoitteisiin ja kustannusvaikutuksiin, saavutetaan seuraavia hyötyjä:

  1. Todellinen vaikuttaminen. Kustannuslaskentaa tehdään silloin, kun lopulliseen hintalappuun voidaan todella vaikuttaa – eli ollaan ajoissa mukana.
  2. Reagointikyky ja nopeus. Kahden tasavertaisen vaihtoehdon välillä voidaan tehdä nopeita ja kestäviä ratkaisuja.
  3. Riskien pieneneminen. Mutua ja hiharavistuksia ei tarvita, koska tietoa on saatavilla.
  4. Oikeat päätökset. Koko hanketta voidaan ohjata oikeaan suuntaan datan perusteella.

Alusta asti kustannusohjattu suunnittelu on läpinäkyvää, dataohjattua yhteistyötä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sellaista suunnittelua tarjoaa vain harva suunnittelutoimisto. Meillä on ilo olla yksi näistä toimijoista.

Kysythän lisää!

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog