Tornitalojen talotekniset haasteet ovat moninkertaiset matalaan rakentamiseen verrattuna. Ongelmat ehkäistään simuloinnin avulla.

Korkea rakentaminen on väistämätön ratkaisu kaupunkirakentamiseen, mutta silti rakennuttajat suhtautuvat siihen kokemukseni mukaan usein varauksella. Aivan aiheeton huoli ei olekaan: tornitaloissa ei pärjää matalampien rakennusten opeilla.

Erityistä haastetta korkeissa rakennuksissa tuo painesuhteiden hallinta ja sitä kautta sisäilman lämpötilan tasaisuus. Matalammissa taloissa moni ongelma voidaan ratkaista ”lennosta” työmaalla, mutta korkeissa rakennuksissa optimaaliset valinnat kannattaa simuloida ennen työmaavaihetta pitkien etäisyyksien huomioimiseksi ja korkeiden yhtenäisten kuilujen välttämiseksi.

Tutkitun tiedon avulla myös rakennuttaja voi luottaa siihen, että hanke onnistuu.

Pekka Pessi, aluepäällikkö, Pirkanmaa

 

 

 

Simuloi aina kun kerrosluku ylittää 10

Tornitalojen suunnittelussa käytetäänkin paljon simulointia. Sen avulla varmistetaan esimerkiksi:

  1. Mahdollisimman tasaiset painesuhteet niin, että rakennuksessa vältetään tarpeettomat lämpötilan vaihtelut.
  2. Minimoidaan tuulen voimakkuuden vaihtelun mukanaan tuomat hormivaikutukset eri kerroksissa.
  3. Varmistetaan, ettei niin kutsuttu savupiippuilmiö nosta lämmintä ilmaa ylös kuiluissa ja putkissa.
  4. Osastoidaan hissikuilut (joissa hormivaikutuksia ei voida välttää), niin etteivät ne aukea suoraan porraskäytäville aiheuttaen käytönaikaisia ongelmia.

Kokemukseni mukaan simulointi on onnistuneen lopputuloksen edellytys aina, kun rakennuksessa on 10 kerrosta tai enemmän.

Olemme olleet mukana esimerkiksi Tampereen maamerkin, 21-kerroksisen Luminaryn suunnittelussa. Lisäksi olemme tehneet ylipaineistussimulointeja ja hormivaikutusten tutkimuksia sekä tilanneet yhteistyökumppaneiden kautta tuulilaskelmia.

Simuloinnilla suuntaa yhteistyöhön

Tornitaloissa on paljon vaatimuksia niin kaupunkikuvan kuin talotekniikankin näkökulmasta. Ne haastavatkin kaikki rakentamiseen osallistuvat entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Korkeiden rakennusten on paitsi sovittava kaupunkikuvaan ja oltava kaupunkivision mukaisia, myös tarjottava huippulaatuinen käyttäjäkokemus.

Onnistunut tornitalo on LVI-suunnittelijoiden, arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden, asiakkaan ja kaupunkikehittäjien yhteispeliä. Rakennuksen itsensä suunnittelua johdetaan simuloidun, tutkitun tiedon avulla seinien dimensioista ilmanvaihtokanaviin, rakennuksen energiateknisiin valintoihin ja visuaalisuuteen saakka.

Simuloinnilla kartoitetaan harmaat vyöhykkeet eri suunnitteluvalintojen välillä ja saadaan kokonaisuudesta hallittu. Korkeassa rakentamisessa virheistä opitaan -ajattelu tulee kalliiksi ja siksi ne kannattaa ennaltaehkäistä simuloinnilla.

Simuloimme sinunkin tornitalosi, otathan yhteyttä >>

Kirjoittaja: Pekka Pessi on Optiplanin aluepäällikkö Pirkanmaalla. Hän on ollut vastaavana LVI-suunnittelijana esimerkiksi Tampereen Luminaryn hankkeessa.

Jutun kuva:
Tampereen maamerkki Luminary, kiitos Tietoa Finland Oy!

PS. Kiinnostaako tietomallintaminen tai kustannusohjattu suunnittelu? Tai miksi talotekniikka ratkaisee korkeissa rakennuksissa niin paljon?

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog