Rakennusten rakentaminen on siis mahdollista ilman ainuttakaan paperisuunnitelmaa, ja asian mahdollistava tietotekniikka on jo olemassa.

Elmeri Kryssi, hankekehityspäällikkö

 

Rakennusalan tuottavuus on polkenut lähes paikoillaan yli 40 vuotta! Olen menneen vuoden aikana saanut lukea asiasta eri lähteistä ja tuottavuusongelmaa on sivuttu useissa seminaareissa ja puheenvuoroissa. Tuottavuusongelman ymmärtää parhaiten, kun pohtii rakennustyömaiden päivittäistä arkea. Suuri osa työajasta menee jo tehdyn korjaamiseen, odotteluun ja tavaroiden siirtelyyn. Tuottavaa työtä on siten parhaimmillaankin vain alle puolet työajasta. Lisäksi rakennusprojektit ovat usein myöhässä ja rakennustarvikkeista menee iso osa hukkaan jätteiden muodossa.

Edellä mainitut asiat ovat tuottavuusongelman oireita, jotka johtuvat suurelta osin rakennusalan digitalisaation tasosta. Rakennusalalla koko Suomen mittakaavassa digitalisaatio on pientä ja olemassa olevia mahdollisuuksia ei osata ja haluta hyödyntää. Suunnittelualalla digitalisaatio eli digitaalisen tietotekniikan yleistyminen on tapahtunut jo vuosia sitten. Nykyään täysin sähköinen suunnittelu ilman paperisuunnitelmia on täysin mahdollista. Rakennukset pystytään suunnittelemaan pieniä detaljeja myöden kolmiulotteisina kokonaisuuksina eli tietomalleina, jotka sisältävät kaiken tarvittavan tiedon rakennuksen rakentamiseen. Rakennusten rakentaminen on siis mahdollista ilman ainuttakaan paperisuunnitelmaa, ja asian mahdollistava tietotekniikka on jo olemassa.

Toki tietomallinnusosaaminen on rakennusalalla varsinkin urakoitsijoiden osalta melko pientä, mutta se ei ole suurin ongelma. Mielestäni suurimmat ongelmat liittyvät asenteisiin, uskallukseen ja siihen, että rakentamisen kustannustehokkuutta ei osata vieläkään ajatella tarpeeksi isona kokonaisuutena. Rakentaminen halutaan mieluummin tehdä vanhalla perinteisellä tavalla, koska se on turvallista ja siihen on totuttu. Uusia teknologioita ei uskalleta ottaa käyttöön. Rakennusprosessissa kaikki osat suunnittelua myöden kilpailutetaan ja eri osien toteuttamiseen valitaan halvimmat tekijät. Ja lopuksi ihmetellään, miksi työ on odottelua ja korjaamista sekä aikataulut eivät pidä.

Kun asennemuutoksen jälkeen rakennusprosessia ajatellaan kokonaisuutena ja tietomallinnusta uskalletaan hyödyntää, niin tuottavuus kääntyy nousuun. Tietomallipohjaiset suunnitelmat on helppo sovittaa yhteen ja mahdolliset virheet pystytään korjaaman ajoissa suunnittelupöydällä. Työmaa ei joudu soveltamaan ja visuaaliset tietomallisuunnitelmat helpottavat huomattavasti rakennusosien ja tekniikan asennusta monimutkaisissa paikoissa. Rakentamisjärjestys ja aikataulutus sekä aikataulun seuraaminen helpottuvat myös huomattavasti tietomallien avulla. Lisäksi tietomallipohjaisen määrälaskennan avulla kustannuksia pystytään laskemaan erittäin tarkasti ennen rakentamista.

Kyllä. Suunnittelu on tietomallipohjaisesti tällä hetkellä kalliimpaa kuin perinteinen suunnittelu. Mutta tämä johtuu vain siitä, että tietomallia ei osata hyödyntää ja urakkalaskentavaiheessa sekä lopulta työmaalla vaaditaan kaikki vanhat perinteiset 2d-papaerisuunnitelmat tietomallin lisäksi. Oikein hyödynnettynä tietomallipohjainen suunnittelu on kaiken muun hyvän lisäksi myös halvempaa.

Optiplan tekee tietomallipohjaista suunnittelua asiakkaan tarpeiden mukaan. Olemme projekteissa mukana mahdollisimman varhain, jotta pystymme yhdessä tilaajan ja rakentavan osapuolen kanssa yhdessä määrittämään tietomallien käytön ja hyödyntämisen tason. Tuotamme esimerkiksi hyvin tarkkaa määrätietoa ymmärrettävässä muodossa suoraan asiakkaillemme ilman, että asiakkaidemme tarvitsee itse tietoa osata tietomallista ulos ottaa. Lisäksi menemme tarvittaessa työmaalle pyörittämään tietomalleja yhdessä työnjohtajien ja työntekijöiden kanssa. Työmaahenkilökunnan ei tarvitse siten välttämättä käydä kalliita ja usein käytännön työstä erillisiä tietomallikursseja.

Pystymme tekemään uutta ja innovatiivista sekä tuottavaa työtä, kun uskallamme tehdä asiat yhdessä toistemme vahvuuksia hyödyntäen!

 

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog