Rakennusten suunnittelussa on luonnosteluvaiheessa entistä useammin mukana eri alojen asiantuntijoita. Muutos on askel oikeaan suuntaan, sillä oikea-aikainen, monialainen suunnittelu tuottaa parhaat lopputulokset etenkin silloin, kun tietomallit ovat yhteistyön perustana.

Kun aikataulut ovat tiukkoja ja kustannusten on pysyttävä kurissa, suunnittelussa on kurkotettava korkeammalle, kohti monialaista yhteistyötä. Tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi ei enää riitä, että arkkitehdin luonnoksia täsmennetään muiden suunnittelijoiden näkemyksillä vasta niiden valmistuttua.

Suunnittelun on oltava yhä oikea-aikaisempaa niin, että arkkitehdin rinnalla on alusta alkaen mukana energia-, ympäristö- ja kustannuslaskennan ammattilaisia sekä erikoissuunnittelualojen osaajia tarpeen mukaan. Näin sopivimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut voidaan huomioida kokonaisuutena riittävän varhaisessa vaiheessa eikä saavuttavissa oleva kustannushyöty sula laajamittaiseen suunnitelmien muuttamiseen.

Luottamuksen aika

Monialainen suunnittelu vaatii aitoa yhteistyötä ja luottamusta suunnitteluryhmän sisällä. Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että suunnitteluryhmä tekee päätökset hänen parhaakseen ja käyttää aikansa oikeisiin asioihin. Lisäksi jokaisen mukana olevan suunnittelijan on voitava luottaa siihen, että muut toimivat yhteisten tavoitteiden ja pelisääntöjen mukaisesti.

Ilman tällaista luottamusta korttitalo hajoaa tai siihen tulee ylimääräisiä osia, sillä suunnitelmia sovitetaan yhteen lähes reaaliaikaisesti. Suunnittelukokoukset ovat edelleen tärkeä yhteensovittamisen foorumi, mutta niiden lisäksi tarvitaan mahdollisuuksia saada vastaukset nopeammin. Arjen vuorovaikutuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi tehtyihin ratkaisuihin ja siten rakennushankkeen kustannuksiin.

Meillä optiplanilaisilla on onneksemme eri alojen suunnittelijat töissä saman katon alla, muutaman askeleen tai sisäisen yhteydenoton päässä. Asiakkaatkin ovat huomanneet tämän tuomat edut – joskus päätökset syntyvät vain minuuteissa ja niillä voi olla lopputuloksen kannalta ratkaiseva merkitys.

Jaetut tietomallit tehostavat suunnittelua

Nykyisin lähes kaikki suunnittelijat käyttävät tietomallisuunnittelun mahdollistavia ohjelmistoja. Suunnittelusopimuksista tämä mahdollisuus saatetaan kuitenkin jättää käyttämättä, koska tietomallin tuomia hyötyjä ei aina osata nähdä.

Pienilläkin lisäpanostuksilla voidaan kuitenkin saavuttaa merkittäviä parannuksia suunnitelmien ristiinvertailuun. Jo suunniteltavien asioiden mallintamisesta oikeille korkeuksille olisi suuri apu, eikä kalliisti korjattavia rakennusvirheitä tarvitse työmaalla korjata piikkauskonetta käyttäen.

Kun eri suunnittelualojen ratkaisut ovat kaikkien suunnittelijoiden nähtävissä kolmiulotteisissa tietomalleissa, mahdollisten ristiriitojen ratkaisu ei välttämättä vaadi edes erityistä viestintää, jos jompikumpi osapuolista korjaa suunnitelmansa itseohjautuvasti.

Soisimmekin tietomallien yleistyvän muun muassa seuraavista syistä:

  1. Eri suunnittelualojen suunnitelmat on mahdollista esittää konkreettisesti samassa 3D-dokumentissa: suunnittelijat ymmärtävät toisiaan paremmin ja tilaaja ymmärtää paremmin saamaansa kokonaisuutta.
  2. Tietomallinnuksessa suunnittelukomponentit ovat usein tarkemmin esitettyjä kuin perinteisissä 2D-piirustuksissa. Siksi niiden liittyminen toisiinsa voidaan suunnitella tarkemmin kaikilta puoliltaan.
  3. Kun suunnitelmat on mallinnettu oikein, mallista voidaan laskea kustannusten lisäksi monia muita asioita, kuten energiankulutusta ja ääneneristyksen tarvetta.

Tietomalleista on entistä enemmän hyötyä nykyaikana, kun suunnittelukokoukset järjestetään yhä useammin etäyhteyksillä. Yhdessä avoimen ja luottamuksellisen vuorovaikutuskulttuurin kanssa ne toimivat perustana systemaattiselle etenemiselle, jossa parhaat ratkaisut löydetään yhdessä.

Teksti on kirjoitettu arkkitehti Samu Virkin ja rakennesuunnittelun projektipäällikkö Elina Lindströmin haastattelun pohjalta.