Ammattimainen kustannusarvio on paljon enemmän kuin laskuharjoitus. Sen avulla voit tehdä oikeita päätöksiä rakennushankkeen ollessa lähtökuopissa.

Olen kuluneiden viiden vuoden aikana ollut mukana kehittämässä Optiplanin kustannuslaskennan palvelutoimintaa. Perinteisempien kustannuslaskelmien sekä hanke- ja luonnosvaiheen kustannusarvioiden lisäksi teemme yhä enenevässä määrin myös talotekniikan massoihin perustuvaa kustannuslaskentaa, vaihtoehtoisten ratkaisujen elinkaarikustannusvertailuja sekä hiilijalanjälkilaskelmia.

Yhä useampi uudis- tai korjaushanketta suunnitteleva asiakkaamme tarttuukin mahdollisuuteen hyödyntää tekemiämme kustannusarvioita toiminnassaan joko investointi- tai elinkaarikustannusten osalta. Kustannuksiahan kannattaa arvioida silloin, kun niihin voi vielä vaikuttaa.

Kustannusarvio on mahdollisuus muokata suunnitelmia kustannustehokkaammiksi.

Projektipäällikkö Joonas Ryynänen

 

 

Olen tehnyt kustannusarvioita muutamien tuhansien eurojen yksityiskohdista kymmenien miljoonien hankkeisiin. Apuani on tarvittu myös arkkitehtikilpailujen tulosten arvioinnissa. Kilpailutöissä on toisinaan hyvinkin radikaaleja eroja kustannusvaikutusten näkökulmasta, vaikka silmämääräisesti arvioiden erot eivät olisikaan niin päivänselviä.

Kustannusarvion tekemisessä olennaisinta onkin tunnistaa keskeisimmät kustannustekijät ja esittää näille tarvittaessa vaihtoehtoja. Tämän mahdollistavat älykkäät ohjelmistot sekä eri suunnittelualojen osaajien sparraus. Ammattimaisesti tehty kustannusarvio ei ole vain numeronikkarin laskuharjoitus, vaan mahdollisuus muokata suunnitelmia kustannustehokkaammiksi.

Kolme tapaa arvioida kustannukset

Kustannusarvio tarjoaa hyvän näkökulman hankkeen toteutuksen kustannuksiin. Se, miten ja milloin arvio kannattaa tehdä, riippuu käyttötarkoituksesta. Halutaanko esimerkiksi tietää talotekniikan nollakatteellinen tekninen hinta, vai onko arviota tarkoitus käyttää hankkeen budjetointiin.

Karkeasti ottaen teemme kustannusarvioita sekä uudis- että korjaushankkeissa kolmella tavalla:

  1. Talotekniikan suunnitelmiin perustuva kustannuslaskenta. Esimerkiksi Optiplanilla tehtävien talotekniikan suunnitelmien massoihin perustuva urakoitsijatason laskenta.
  2. Tilasuunnitelmiin pohjautuva arvio. Tällöin arvioidaan kustannukset rakennukseen suunniteltujen tilojen, käyttötarkoitusten, neliöiden ja kerroslukumäärän pohjalta.
  3. Arvio referenssitilojen tai mallikerroksen pohjalta. Tämä on hyvä toimintatapa esimerkiksi silloin, kun halutaan tehdä yksityiskohtaisempi arvio hankkeen aikaisessa vaiheessa.

Bonuksena mainittakoon vielä urakan jälkilaskenta, jolloin keskitytään urakkakuvien jälkeen tehtyjen muutosten kustannusten arviointiin. Joskus lisätyölaskut tuntuvat tilaajasta liian suurilta ja puolueeton arviointi on paikallaan.

Kustannusarvioiden tekeminen on äärimmäisen mielenkiintoista ja palkitsevaa – mitä varhaisemmassa vaiheessa pääsemme niitä tekemään, sitä enemmän ne hyödyttävät tilaajaa.

Jos haluat tietää lisää, otathan yhteyttä! Arvioimme mielellämme sinunkin hankkeesi kustannukset!

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog