Monella meistä on työelämänsä varrelta kokemuksia, joissa joku on syystä tai toisesta nauttinut eri vapauksia kuin muut. Optiplanissa on jo vuosia rakennettu yhdenvertaista työyhteisöä, jossa kaikilla on samat säännöt asemasta, ihonväristä, sukupuolesta tai työvuosien määrästä riippumatta.

Aiheen tiimoilta keskustelemaan on kutsuttu johdon assistentti Taina Taskinen ja toimitusjohtaja Pekka Kiuru, joilla molemmilla on sormensa pelissä yrityskulttuurin kehittämistyössä.

– Minusta yhdenvertaisuus työelämässä on ennen kaikkea sitä, että kaikkia kohdellaan saman arvoisina riippumatta siitä, mitä työtä tekee tai mitä kieltä puhuu, Taina aloittaa.

Pekka nyökyttelee ja jatkaa:

– Meillä yhdenvertaisuus lähtee siitä, että emme hyväksy yleistyksiä. Jokainen työntekijämme on yksilö ja häntä arvostetaan sellaisena kuin hän on. Yhdenvertaisuus kiteytyy arvoihimme, joita ovat rehellisyys, toisten kunnioittaminen, luottamus ja innovatiivisuus. Nämä voivat toteutua vain avoimessa keskusteluilmapiirissä, jossa jokainen kokee olevansa arvokas.

Noudata omia ohjeitasi

Kaikkein keskeisimpänä yhdenvertaisuuden näkökulmana Optiplanilla onkin yhteisten sääntöjen noudattaminen ja niihin sitoutuminen kaikilla organisaation tasoilla.

– Esimiesten valmiudet ovat keskeiset. He ovat tietyllä tavalla roolimalleja: jos haluaa muiden noudattavan sääntöjä tai ohjeita, on niitä noudatettava myös itse! Lisäksi on kannettava vastuu myös siitä, että valvoo tiimin toimintaa riittävällä tasolla. Kenelläkään ei saa olla eri oikeuksia, Pekka lataa.

Keskeistä on, että yhteiset pelisäännöt luodaan yhdessä. Meneillään olevassa työn tekemisen kehittämishankkeessa kootaankin pilottien kautta kokemuksia, joiden pohjalta luodaan yhteisiä käytäntöjä muun muassa osoittaa arvostusta ja antaa palautetta, parantaa työn joustavuutta sekä töiden priorisointia.

– Esimerkiksi palautteen anto ei ole meille suomalaisille mitenkään helppoa. Kiitoksen sanominen ja sen vastaanottaminen on yllättävän vaikeaa, sanoo Taina.

Ihmiset menestyksen keskiössä

Pekka ja Taina uskovat vakaasti siihen, että yhdenvertaisuus on tulevaisuuden kilpailuetutekijä.

– Ihmiset tekevät menestyksen. Erilaisuus on suuri rikkaus. Esimerkiksi kulttuurierot näkyvät meilläkin, mutta avoimessa ilmapiirissä niistä voidaan puhua ja niitä voidaan käsitellä. Monimuotoinen yhteisö tuottaa luovempia ratkaisuja.

Yhdenvertaisessa kulttuurissa ihmiset voivat hyvin ja haluavat vaikuttaa.

– Olemme tehneet paljon töitä luodaksemme avoimen, keskustelun sallivan ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat tuoda esille omia näkemyksiään ja esimerkiksi parannusehdotuksia. Asioita on voitava nostaa esille pelkäämättä seurauksia, jatkaa Taina.

Pekan mukaan tehty työ alkaa kantaa hedelmää.

– Mittaamme yhdenvertaisuuden yleistä tasoa vuosittaisessa henkilöstötutkimuksessa. Olen todella iloinen siitä, että vastausprosentti on ollut jatkuvasti nousussa. Edelliseen kyselyyn vastasi 91% optiplanilaisista. Tämä on hieno tulos, josta voi vielä parantaa, hän päättää.

Juttu on osa Optiplanin osallistumista valtakunnalliseen Elinkeinoelämän Keskusliiton #työeisyrji -kampanjaan.

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog