LVI-suunnittelija Niklas Sinisalo uskoo korjausrakentamisen mahdollisuuksiin kestävässä rakentamisessa. Kun vakioratkaisuihin ei voi nojautua, suunnittelussa korostuvat ennakointi ja aktiivinen vuorovaikutus hankkeen osapuolten kanssa.

– Huolellisella suunnittelulla voidaan ehkäistä lisätöitä toteutusvaiheessa sekä varmistaa laadukas ja tuottava lopputulos pitkälle tulevaisuuteen. Erityisesti tämä korostuu korjaushankkeissa, joissa vakioituja suunnitteluratkaisuja ei välttämättä ole.

Kuusi vuotta Optiplanilla työskennellyt Sinisalo on ollut mukana kymmenissä hankkeissa, joissa rakennuksen elinkaarta on pidennetty korjaamalla tai suunnittelemalla sille uusi käyttötarkoitus. Hän suhtautuu työhönsä ongelmanratkaisuna.

– Kun uusi tekniikka sovitetaan vanhoihin rakenteisiin, reunaehdot voivat olla hyvinkin tiukat. Tarvitaan paitsi erityisosaamista myös taitoa ennakoida valintojen vaikutukset yksityiskohtia myöten, Ympäristöministeriön asetukset ja hyvä rakentamistapa huomioiden.

Kustannushyödyt maksimoidaan ennakoimalla

Mitä aikaisemmin reunaehdot ovat selvillä, sitä suurempia ovat kustannushyödyt.

– Esimerkiksi maalämpöön vaihdettaessa vaaditaan lähes aina mittavia muutoksia sähköjärjestelmään. Nämä tarpeet on tärkeää tuoda asiakkaalle esiin jo investointikustannuksia laadittaessa, jotta vältytään yllättäviltä lisätöiltä.

Käytännössä ennakointi tarkoittaa esimerkiksi selvityksiä ja laskelmia.

– Vanhoissa rakennuksissa tilanne voi toki muuttua vielä rakenteita avattaessa. Suunnitelmissa voidaan kuitenkin tuoda esiin mahdolliset ongelmakohdat. Silloin kaikkien urakoitsijoiden tarjoukset ovat kilpailutuksessa tasavertaisia, vaikka toteutustapa tarkentuisikin vielä työmaavaiheessa.

Vanhaa korjattaessa eri alojen osaajien näkemyksiä on törmäytettävä toisiinsa. Monialainen suunnittelu tähtää kestävään lopputulokseen.

Niklas Sinisalo, LVI-suunnittelija

 

Suunnittelu on vuoropuhelua

Sinisalo on viihtynyt Optiplanilla koko työuransa ja edennyt harjoittelijasta tiiminvetäjäksi projektinjohtotehtäviin. Isoimmat onnistumiset hän kokee saavuttaneensa toimivassa yhteistyössä kaikkien hankkeen toimijoiden kesken.

Suunnittelu on asiakkaan, suunnittelijoiden ja tarvittaessa viranomaisen yhteistä ongelmanratkaisua.

– Suunnittelijan tehtävänä on perustella eri vaihtoehtojen hyödyt ja vaikutus toisiinsa – auttaa tekemään kaikkien näkökulmasta optimaaliset valinnat.

Optiplanin asiakkaiden etuna hän pitää sitä, että saman katon alta löytyvät kaikki erikoissuunnittelualat. Yhteistyö on sisäänrakennettu optiplanilaisten tapaan toimia.

– Vanhaa korjattaessa eri alojen näkemykset on tuotava saman pöydän ääreen ja niitä on jatkuvasti törmäytettävä toisiinsa. Monialainen suunnittelu tähtää kestävään lopputulokseen asiakkaan parhaaksi.

Jutun pääkuva: Tutustu AS Oy Huvilaan. Optiplan vastasi kohteen pää-, arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelusta.