Ilman osaavaa kapellimestaria sinfoniastakin tulee kakofonia. Miten rakennushankkeen suunnittelussa varmistetaan, että kaikki soittavat samaan tahtiin, talot valmistuvat aikataulussa ja sopivat täydellisesti käyttäjiensä tarpeisiin?

Kaukana takana ovat ajat, jolloin rakennukset ensin suunniteltiin ja sitten rakennettiin. Rakennukset halutaan käyttöön entistä lyhyemmillä rakentamisajoilla. Suunnitelmia viimeistellään, kun ensimmäisiä elementtejä jo asennetaan. Tilojen tulevien vuokralaisten tai omistajien toiveita huomioidaan loppumetreille saakka erityisesti toimitilarakentamisessa.

Jotta asiakkaat saavat juuri sellaisia rakennuksia, joita he tarvitsevat, tiedon pitää kulkea kaikkien osapuolten välillä nopeasti ja oikeansisältöisenä. Kaikki kiteytyy yhteisiin, jatkuvasti ajantasaisiin lähtötietoihin ja saumattomaan yhteistyöhön eri osapuolten välillä.

Suunnittelun ohjaajan ja suunnittelijoiden yhteistyö mahdollistaa onnistumisen

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun suunnittelun ohjaajan ja suunnittelijoiden osaaminen yhdistyy. Suunnittelun ohjaajalla on paras näkemys eri ratkaisujen rakennettavuudesta ja kustannuksista ja suunnittelijoilla kyky ratkoa esille tulevia ongelmia sekä tuoda esille vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Saumattoman yhteistyön avulla varmistetaan, että orkesteri soittaa samaan tahtiin, aikataulut pitävät ja toteutettavat ratkaisut tuovat lisäarvoa. Tahtipuikkoa heiluttavat ainakin seuraavat tahot:

  1. Suunnittelun ohjaus tuo pöytään hankkeen ja loppuasiakkaan tavoitteet. Homma sujuu, kun kaikilla on yhteiset lähtötiedot tavoitteiden tai rakentamisen reunaehtojen osalta ja kun päätökset tehdään perustellusti ja rivakasti.
  2. Pääsuunnittelija on suunnittelun ohjauksen oikea käsi ja huolehtii osaltaan hankkeen toteutumisesta rakentamismääräysten mukaisesti. Tämän hän tekee toimimalla viestinnän solmukohtana kaikkien osapuolten välillä ja kutsuen koolle esimerkiksi ristiinvertailupalaverit, joissa eri suunnittelualojen suunnitelmat sovitetaan yhteen. Pääsuunnittelija varmistaa myös eri suunnittelualojen sujuvan yhteistyön ja riittävän suunnitteluajan järjestämisestä yhdessä vastuusuunnittelijoiden kanssa.
  3. Suunnittelualojen vastuusuunnittelijat johtavat osaprojekteja. He resursoivat suunnittelun ja ohjaavat tiimien työtä käytännössä. Heidän tehtävänsä on varmistaa, että kaikista tilankäyttöön tai muiden suunnittelualojen suunnitelmiin vaikuttavista muutostarpeista ollaan heti yhteydessä sekä pääsuunnittelijaan että tilaajan projektipäällikköön. Rakentamisessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten vain kaikkein pienimmät tekniset yksityiskohdat voidaan muuttaa suunnittelualan sisällä.

Viestiketju ei saa katketa, orkesterin on soitettava.

Hyvässä yhteistyössä kukaan ei ole yksin

Kiivastahtisessa suunnittelutyössä on tehtävä kiperiäkin päätöksiä nopeasti. Mitä aikaisemmin mahdolliset esille nousevat ongelmakohdat viestitään muille yhteistyön osapuolille, sitä helpommin ne ovat yleensä ratkaistavissa. Näistä uskalletaan puhua, kun yhteistyötä tehdään luottamuksen ilmapiirissä.

Vaikka varsinainen vastuu päätöksenteosta on usein suunnittelun ohjauksella, kenenkään ei tarvitse tehdä päätöksiä yksin. Pääsuunnittelijan ja eri alojen vastuusuunnittelijoiden kokemus ja osaaminen nousevat arvaamattomaan arvoon kiperien tilanteiden ratkaisemisessa.

Tämä tietysti edellyttää sitä, että kaikilla osapuolilla on hankkeen suunnittelulle riittävästi aikaa. Ei parhainkaan kapellimestari yritä ohjata liian montaa orkesteria kerrallaan, eikä sinfoniaa voi soittaa lyhennetyssä ajassa lopputuloksen kärsimättä.

Katso video paremmasta suunnittelusta:

Kirjoittajat:

Anne Viisteensaari, arkkitehti & pääsuunnittelija. Annella on lähes 20 vuoden kokemus asunto- ja toimitilasuunnittelussa.
Antti Torkki, suunnittelualajohtaja, LVI-, energia- elinkaari- ja automaatiosuunnittelu. Antilla on yli 20 vuoden kokemus toimitila- ja asuntorakentamisesta.

PS. Tämä postaus on toinen osa 4-osaisessa juttusarjassamme paremmasta suunnittelusta. Lue myös sarjan aloittanut juttu suunnittelusopimuksista.

Tilaa uutiskirje

Subsciption Blog