LVI-järjestelmien on käytävä ja kukuttava vuosikymmeniä. Niillä on avainrooli rakennuksen käyttömukavuuden ja energiatehokkuuden kannalta. Pelkkään tekniikkaan ei kuitenkaan kannata kiinnittää huomiota, sillä kokonaisuus ratkaisee.

Rakentamisessa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ympäristösertifikaatit ja kaupunkien hiilineutraaliustavoitteet pakottavat katsomaan kokonaisuutta entistäkin laajemmin. LVI-ratkaisujakaan ei kannata suunnitella umpiossa.

Kaikkien katseen on oltava pallossa heti rakennushankkeen alusta asti: millaiset ympäristö- ja energiavaatimukset asetetaan ja miten ne saavutetaan kustannustehokkaasti. Tähän yksikään yksittäinen suunnitteluala ei voi vastata ilman toisten tukea.

Tavoitetta ei kannata asettaa eikä suunnitelmaa tehdä hahmottamatta kokonaiskuvaa.

Risto-Matti Remes, LVI-suunnittelija

Tavoitetta ei kannata asettaa eikä suunnitelmaa tehdä hahmottamatta kokonaiskuvaa rakennuspaikan asettamista reunaehdoista, rakennuksen itsensä ominaisuuksista, talotekniikan mahdollisuuksista ja tehtyjen valintojen kustannusvaikutuksista lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Muuten menettää paljon mahdollisuuksia.

Taloudellinen vaihtoehto tavoitteisiin pääsemiseksi

Suunnitellessamme rakennuksia eri suunnittelualojen yhteistyönä, pystymme tuomaan rakentajalle taloudellisen vaihtoehdon: miten ratkaisut voidaan toteuttaa samaan aikaan energiatavoitteiden mukaisesti ja taloudellisesti. Pystymme tekemään myös suosituksia järkeväksi tasoksi perustellen sekä osoittaen valintojen energia- ja talousvaikutukset.

LVI-suunnittelijana nautin työstä muiden suunnittelualojen ammattilaisten kanssa, koska silloin voimme välttää perinteiset sudenkuopat ja kääntää ne mahdollisuuksiksi:

1. Talotekniikka ja passiiviset keinot yhdessä tuovat parhaan tuloksen. Nykytrendin mukaiset isot julkisivuikkunat haastavat energiatehokkuutta. Tämä voi tehdä esimerkiksi jäähdytyksen suunnittelusta jopa dominoivaa ja johtaa tekniseen ylivarusteluun. Kun suunnitelmat tehdään alusta asti yhdessä LVI- ja energiasuunnittelijoiden sekä arkkitehtien kanssa, päästään kokonaisuuden kannalta järkevämpiin ratkaisuihin, joissa otetaan huomioon myös passiiviset jäähdytyskeinot julkisivun suunnittelun tai rakennuksen tontille sijoittelun näkökulmasta.

2. Tavoiteasetannassa vain asetusten täyttäminen ei enää nykypäivänä riitä. En ole viime vuosina ollut mukana toimitilahankkeessa, jossa ei olisi LEED tai BREEAM-tavoitteita. Kiinteistökehittäjillä on hyvin tiedossa, ettei kiinteistöä saa myytyä ilman ympäristösertifikaatteja. Kunnianhimoisempiakin ympäristösertifikaatteja tavoitellessa on järkevää etsiä tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja talotekniikalle.

3. Katse hankintakustannuksista elinkaarikustannuksiin. Kaikki LVI-järjestelmät ja laitteet kannattaa valita elinkaarikustannukset silmällä pitäen. Pelkkä hankintakulun optimointi voi ohjata harhaan. Hieman kalliimpi nyt voi maksaa itsensä rakennuksen elinkaaren aikana itsensä moninkertaisesti takaisin. Tekniikan on oltava myös kestävää ja helppokäyttöistä ja sovittava rakennuksen toimintoihin.

4. Muuntojoustavuus mahdollisuutena. Nykyään tiloja on voitava muuntaa ketterästi melkein mihin toimintoon vaan. Kuilut ja ilmanvaihtokojeet on pystyttävä sijoittelemaan niin, että muuntojoustavuus säilyy eikä arkkitehtuuri kärsi. Esimerkiksi kuilujen on oltava mahdollisimman monikäyttöisiä. Ilman eri suunnittelualojen yhteistyötä tämä ei onnistu – talotekniikka tarvitsee aina tilaa ja se on huomioitava arkkitehtisuunnittelussa.

Yllä mainitut neljä mahdollisuutta ovat todella innostavia ja niitä pitää soveltaa aivan kaikessa rakentamisessa uudisrakentamisesta korjaus- ja konversiohankkeisiin. Eräitä mielenkiintoisimpia hankkeita, joissa olen viime vuosina ollut mukana, ovat esimerkiksi Fredriksberg -kortteli ja Tampereen Luminary. Tällä hetkellä työn alla on Fredriksberg kortteliin sijoittuva MTV:n uusi Pöllölaakso.

Kaikkein parasta työssäni onkin löytää yhdessä muiden suunnittelualojen edustajien kanssa ratkaisut, jotka ovat tarkoituksenmukaiset rakentajalle, käyttäjille kuin rakennuksen omistajillekin.

Haluaisitko sinäkin näkemyksellistä LVI-osaamista? Otathan yhteyttä! Entä millaisia vaatimuksia korkea rakentaminen talotekniikalle asettaa ja miten ne voi välttää simuloimalla?

Kirjoittaja: LVI-suunnittelija Risto-Matti Remes, joka innostuu vaativista suunnitteluhaasteista ja eri suunnittelualojen yhteistyöstä.