Strand Business Park

Turku

Viinatehtaan uusi elämä

Aurajoen kulttuurimaisemaan ja Turun historiaan keskeisesti kuuluva teollisuuskompleksi muutettiin vajaakäyttöisestä ja huonokuntoisesta joutotilasta moderniksi toimistorakennukseksi.

Kauppias Victor Alexander Reims perusti tontille 1865 viinanjalostustehtaan, A. Reims sprit- och punschfabrik. Siitä lähtien mm. polkupyörätehtaana toiminut kiinteistö on rakentunut useissa eri vaiheissa eri käyttötarkoitusten edellyttämien vaatimusten mukaan. Jokikadun kiinteistö on turkulaisen teollisuushistorian merkittävä rakennuskokonaisuus. Turun maakuntamuseo on antamassaan lausunnossa todennut, että ko. rakennukset muodostavat teollisuushistoriallisesti kerroksellisen kokonaisuuden, jonka kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo edellyttää sen säilyttämistä siten, että myös Aurajokivarren kulttuurimaisema säilyy. Jokikadun teollisuusrakennus saneerattiin vuosina 2010-2011 toimistotiloiksi. Aurajoen puoleinen julkisivu ja punatiilinen piippu on suojeltu asemakaavamerkinnällä, mutta paljon muutakin haluttiin säilyttää. Rakennus on suunniteltu toiminnallisesti ja teknisesti vastaamaan nykyisiä toimistotilavaatimuksia, mutta eri aikakausien historialliset tunnusmerkit ja niiden luoma tunnelma haluttiin säilyttää ja liittää osaksi tulevien käyttäjien työympäristöä. Esimerkiksi suuri osa betonilattioista jouduttiin purkamaan ja valamaan uudelleen. Ne hiottiin ja käsiteltiin vastaamaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä vaikutelmaa. Myös osa tyhjillään olleiden tilojen saamista graffiteista on säilytetty osana sisustusta.

Julkisivujen rapatut pinnat kunnostettiin vanhaan sävyyn, myös laajennusosien julkisivut rapattiin samanvärisiksi. Keskiosan 50-luvun punatiilijulkisivu kunnostettiin alkuperäiseen kuntoon.

Sijainti

Helsinginkatu 15
Turku

Laajuustiedot

6 657 br-m2

Valmistuminen

2011

Suunnittelualat

ARK
RAK
LVIAE
SÄH