Murata Electronics tuotantotilan laajennus

Vantaa

Tärinätön tehdas vaatii erityisosaamista

Kun maailman johtava elektroniikkakomponenttien valmistaja lisää tuotantokapasiteettiaan rakentamalla kokonaisalaltaan 16 000 neliön tehdaslaajennuksen, on kyseessä projekti, jossa perussuunnittelu ei riitä.

Murata Electronicsin tehdasalueella Vantaalla oli jo ennestään tuotanto-, tuotekehitys- ja toimistotilaa noin 33 000 neliötä, eli kyseessä on yksi Suomen suurimmista puhdastiloista. Laajan olemassa olevan rakennuskannan lisäksi suunnitteluun toivat omat mausteensa alueen rajallinen koko sekä uusien maa-alueiden hankinnan myötä syntyneet kaavoitus-, tonttijako- ja asemakaavatarpeet.

Alueella työskentelee noin 1000 ihmistä, joten ihmis- ja tavaravirtojen suunnittelu reilun vuoden kestävän rakennushankkeen ajaksi ja käyttöönoton jälkeiselle ajalle oli arkkitehtisuunnittelun keskiössä. Sillä, miten paljon ihmiset kuluttavat aikaa siirtyessään tilasta toiseen tai suorittaessaan erilaisia tehtäviä, on valtava merkitys pitkällä tähtäimellä. Tästä syystä kaikki tilat on suunniteltu yhdistettäväksi toisiinsa siten, että ne tukevat työnkulkua. Kemikaalien- ja kaasujenkuljetusputkistot on sijoitettu optimaalisesti ja tekniset tilat ja puhdastiloille olennainen ilman suodatusjärjestelmä on yläkerrassa. Logistiikka ja varastotilat sijaitsevat alimmassa kerroksessa.

Tiloissa valmistetaan MEMS-antureita, joita käytetään esimerkiksi itseohjautuvissa autoissa ja sydämentahdistimissa. Kyseessä onkin yksi Suomen suurimmista puhdastiloista. Murata Electronics asetti tuotantotilalle harvinaisen vaativat värähtelemättömyyskriteerit. Rakenteille sallittu värähtely on vain mikrometriluokassa. Näillä vaatimuksilla käyttäjä varautuu tulevaisuuden tarpeisiin; kukaan ei vielä osaa ennustaa, millaisin laitteistoin antureita tulevaisuudessa valmistetaan. Varmaa on kuitenkin, etteivät laitteistojen asettamat vaatimukset tuotantoympäristölle ainakaan pienene.

Tärinätön tehdas on syntynyt arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja akustikon tiiviissä yhteistyössä. Suunnittelijat innovoivat yhdessä teknisiä ratkaisuja, joilla värähtely saadaan rakennusrungosta pois. Teräsrakenteen ominaistaajuudet laskettiin tietokoneanalyysillä ja sitä kautta pystyttiin luomaan rakenne, jolla värähtely ei kulje eteenpäin.

 

Sijainti

Myllynkivenkuja 6
Voimalantie 5
Martinlaakso, Vantaa

Laajuustiedot

16 000 br-m2

Valmistuminen

2019

Suunnittelualat

ARK
RAK