Ahti Business Park pihamuutos

Espoo

Viihtyisyyttä pihamuutoksesta

Hankkeen tavoitteena oli kohentaa kiinteistön viihtyvyyttä maisemallisin keinoin.

Hankkeessa parannettiin kiinteistön ja lähiympäristön viihtyvyyttä uudistamalla vuonna 1977 valmistuneen toimistorakennuksen ulkotiloja. Isoimpana muutoksena rakennuksen edustalla ollut paikoitusalue muutettiin rakennuksen käyttäjiä palvelevaksi oleskelualueeksi istutus- ja istuskelualueineen. Kohteen erityispiirteenä oli liikenteen ja oleskelun yhteensovittaminen rajallisessa katutilassa.

Toimistotalon pihamuutoksessa poistettiin 8 autopaikkaa. Paikoituksen tilalle toteutettiin kivetty keskuspiha istutusaltaineen. Piha valaistiin ja sinne sijoitettiin istuskeluryhmiä. Ympäröivä ajoväylä säilytettiin saattoliikennettä ja ympäriajoa varten ennallaan. Ajoväylän turhaa ympäriajoa ja ajonopeuksia hillittiin hidastetöyssyillä. Pihan ja ajoväylän sekä jalkakäytävien pintamateriaali vaihdettiin asfaltista betonikiveksi- ja laataksi. Pimeän ajan viihtyisyyttä parannettiin valaisemalla tontilla sijaitsevia puita.

Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio

Sijainti

KOY Ahti Business Park pihamuutos
Ahventie 4
Haukilahti, Espoo

Laajuustiedot

Valmistuminen

2016

Suunnittelualat

ARK