TYS Aitiopaikka

Turku

Uusi näkemys opiskelija-asumiseen

Arkkitehtikilpailun voittoon perustuva Aitiopaikka täydentää Turun perinteisen Ylioppilaskylän rakennetta uudella modernilla kerrostumalla. Samalla se muodostaa tiiviisti yhteisöllisen opiskelijakorttelin vanhan rinnalle.

Turun Ylioppilaskyläsäätiö järjesti opiskelija-asuntokorttelin suunnittelusta arkkitehtikilpailun vuonna 2012. Kilpailun tarkoituksena oli tuottaa kaupunkikuvallisesti vaativassa ympäristössä, kaupungin sisääntuloväylän varrella ja valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi luokitellun Turun Ylioppilaskylän vieressä sijaitsevalle alueelle kaupunkirakennetta täydentävä, ympäristöön sovitettu, omaleimainen ja onnistunut suunnitteluratkaisu ”Aitiopaikka” Turun ylioppilaskyläsäätiön opiskelija-asuntokohteeksi. Optiplan voitti arkkitehtikilpailun ehdotuksellaan Kukka.

Suunnitelman lähtökohtana on täydentää ja eheyttää kaupunkirakennetta suljetulla ja tilaa rajaavalla muodolla. Rakennus jatkaa vanhan Ylioppilaskylän suljettua korttelirakennetta avoimeen kaupunkitilaan, mutta samalla kuitenkin irrottautuu ja erottautuu muodollaan ympäröivästä suorakulmaisesta korttelirakenteesta. Rakennuksen pehmeästi mutkitteleva muoto luo ympärilleen erilaisia kaupunkitiloja: aktiivisen torialueen Ikituurin dominantin viereen, muusta rakenteesta irrottautuvan muodon kylpylähotellin, Kongressikujan ja Fuksipolun suuntaan sekä rauhallisen ja melulta suojatun piha-alueen asukkaille. Samalla se avaa erilaisia näkymiä vanhan Ylioppilaskylän suuntaan. Olemassa olevat reitit kulkevat pihan läpi lyhintä reittiä ja liittyvät alueen vilkkaisiin kevyen liikenteen väyliin. Piha-alueet ja toriaukio on kokonaan rauhoitettu ajoneuvoliikenteeltä. Autopaikoitus ja ajoluiska kellaripaikoitukseen sijaitsee rakennuksen takana tontin koillispuolella.

Rakennus on neljäkerroksinen. Suojaisa piha on rakennuksen sydän. Sinne avautuvat myös asukkaita palvelevat yhteistilat kaikissa kerroksissa. Ulkokehällä on asuntojen lasitettu parvekevyöhyke, joka antaa suojaa liikennemelua vastaan. Sisäkehällä, lyhyimmällä reitillä, on koko rakennuksen kiertävä sivukäytävä. Rakennuksen julkisivumateriaalina on ulkokehällä vaalea rappaus, sisäkehällä tumma puu. Ulkokehällä julkisivulle ilmettä antavat leveät lasitetut terassi- ja parvekevyöhykkeet sekä asuntoihin liittyvä pieni varastotila. Sisäkehällä valoisan sivukäytävän laajennukset oleskelutiloineen aktivoivat pihaa. Pääsisäänkäynnit sisänurkissa porrashuoneisiin on hienovaraisesti korostettu tunnusvärein. Rakennuksen viherkatto liittää rakennuksen alueen vehreään kaupunkimaisemaan myös korkeammista rakennuksista nähtynä.

Valokuvat: Arto Arvilahti, Kuvakas

Sijainti

Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Inspehtorinkatu
Ylioppilaskylä, Turku

Laajuustiedot

13 800 br-m2

Valmistuminen

Suunnitteilla

Suunnittelualat

ARK