Tähtitorninkatu 16-18 korjaus- ja muutostyöt

Helsinki

Uudistuksia suojeluarvoja kunnioittaen

Suomen Lähetysseuran tiloja korjattiin ja uudistettiin monivaiheisesti. Samalla persoonallisten rakennusten suojeluarvot otettiin tarkasti ja kunnioittaen huomioon.

Hanke käsitti kaksi vuosina 1900 ja 1906 valmistunutta punatiilistä rakennusta, joissa sijaitsevat Suomen Lähetysseuran toimistotilat, Lähetysmuseo ja kirkkosali. Rakennukset on rakennettu yhteen ja ne on yhdistetty sisäisesti toisiinsa. Rakennusten porrashuoneet, julkisivut ja vesikatto on suojeltu asemakaavassa.

Vuonna 2010 suunniteltiin vesikaton täydellinen uusiminen vanhan mallin mukaisesti. Vuonna 2012 uusittiin vanhat puuikkunat ja kunnostettiin julkisivuja. Vuonna 2015 haettiin asemakaavamuutos, joka mahdollistaa toimistotilojen muuttamisen asunnoiksi. Vuonna 2016 laadittiin suunnitelmat toimistotilojen muuttamiseksi uuden asemakaavan mukaisesti asunnoiksi. Matalat punatiiliset talot torneineen, erkkereineen ja ”vallihaudan” ylittävine siltoineen ovat Helsingin persoonallisimpia rakennuksia.

Kuvat: Tuomas Uusheimo

Sijainti

Tähtitorninkatu 16-18
Ullanlinna, Helsinki

Laajuustiedot

3 370 + 1 240 kem2

Valmistuminen

2010-2016

Suunnittelualat

ARK
RAK
LVIAE
SÄH