Laajasalon kohtuuhintainen kerrostalo

Helsinki

Laadukasta asumista kohtuuhintaisesti

Hanke perustuu arkkitehtikilpailun voittajaehdotukseen, jossa kohtuuhintaisen kerrostaloasumisen haasteita ratkaistiin innovatiivisen ja korkealaatuisen arkkitehtuurin keinoin.

Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2016 Kohtuuhintainen kerrostalo -kilpailun, jonka tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen. Hanke perustuu kilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Troglodyyttien kristallipalatsi”. Kokonaisuus koostuu kahdesta atriumkerrostalosta ja pihakannen alaisesta pysäköintihallista. Asuinrakennuksista toisessa on vuokra-asuntoja, toisessa omistusasuntoja. Tontinluovutusehdoissa on määritelty asuntojen neliövuokrat ja -hinnat.

Ympäristö on usean kerroksen korkuisten korkeuserojen luonnehtimaa kalliomaastoa. Tontin länsi- ja eteläpuolella on metsämaaston keskellä kallionlaelle rakennettuja matalia lamellitaloja 70-luvulta sekä pohjois- ja itäpuolella suhteellisen tiivistä pientaloasutusta. Katujen varteen on kaavoitettu täydennysrakentamisena 8-kerroksisia, rinteeseen tukeutuvia pistetaloja.

Rakennukset poikkeavat ympäristöstään ja muodostavat kaupunkikuvallisen dominantin risteykseen. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on lasi. Lasiseinien umpiosat ovat läpivärjättyä julkisivulevyä. Pilarit ja muut ulkoseinät ovat maalattua betonia.

Parvekkeissa on lasikaiteet.

Rakennusten oleskelupiha on pysäköintilaitoksen päälle rakennettu kansipiha. Rakennusten välissä pyritään säilyttämään fragmentteja olemassaolevasta kalliomaastosta. Gunillantien varteen on suunniteltu viherkattoinen autokatos. Rakennusten atriumsisäpihat ovat luonteeltaan urbaaneja ulkotiloja, joita on elävöitetty istutuksilla, vesiaiheella sekä säilyttämällä toisella sisäpihalla fragmentteja kalliomaastosta.

Sijainti

Gunillantie 1a
Laajasalo, Helsinki

Laajuustiedot

11 240 br-m2

Kilpailu

2016, asemakaavoitus käynnissä

Suunnittelualat

ARK