Jätkäsaaren Airut-kortteli

Helsinki

Kansainvälisen yhteistyön tulos

Jätkäsaaressa sijaitseva Airut-kortteli kokoaa yhteen asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja uudenlaiseksi urbaaniksi kokonaisuudeksi, jossa energiatekniset innovaatiot yhdistyvät korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin. Kohteen ovat suunnitelleet yhteistyössä Optiplan ja Sauerbruch Hutton Architects.

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Airut-korttelin suunnittelusta järjestettiin vuonna 2009 kansainvälinen arkkitehtikilpailu, jonka voitti berliiniläinen arkkitehtitoimisto Sauerbruch Hutton. Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtuuriltaan korkealaatuinen suunnitelma, jossa hyödynnetään innovatiivisia energiateknisiä ratkaisuita, monipuolisia asuntotyyppejä sekä useiden eri palveluiden ja käyttäjien muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta. Korttelin toteutussuunnitelmat on laadittu tietomallipohjaisena työskentelynä Optiplan Oy:n ja Sauerbruch-Huttonin yhteistyöprojektina. Kohteen pääurakoinnista on vastannut SRV Rakennus Oy.

Airut-kortteli muodostaa tärkeän osan Jätkäsaaren keskusta. Kortteliin kuuluu viisi 7-8- kerroksista, kaksiportaista asuinkerrostaloa sekä yksi 3-kerroksinen pienkerrostalo. Rakennuksia yhdistävät yksikerroksiset nivelosat, joiden katot muodostavat yhteisiä oleskelu- ja leikkialueita. Kortteliin sijoittuu asumisen lisäksi toimisto- ja liiketiloja. Osa asuntojen yhteistiloista, kuten saunaosastot, kerhotila ja pesula, on toteutettu yrittäjävetoisina ja näin niiden laatutasoa on pystytty huomattavasti nostamaan tavanomaiseen nähden.

Korttelissa on vapaarahoitteisia ja hitas-säänneltyjä omistusasuntoja sekä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Asuntosuunnittelussa on pyritty laajentamaan asuntotypologiaa tavanomaisesta. Keinoina on käytetty esimerkiksi huonetilojen sijoitteluun ja muotoon liittyvää variointia, erityyppisten perhetilanteiden huomioimista asuntojen pohjaratkaisuissa sekä asuntokohtaisten ulkotilojen roolin kehittämistä erimuotoisia parvekkeita, pihoja ja lämpimiä viherhuoneita käyttäen.

Korttelin energiateknisiin innovaatioratkaisuihin kuuluvat energiantuotanto paikalla sekä älykkäät mittaus-, seuranta- ja säätöjärjestelmät, joiden avulla pystytään kohdentamaan energian käyttöä tilannekohtaisen kulutustarpeen mukaan ja siten minimoimaan energiahäviöitä. Korttelin rakenteet on suunniteltu vähähiilisiä ja matalaenergisia materiaaleja ja tuotantotapoja hyväksikäyttäen. Energiatalouden, käytön hallinnan ja materiaalien tuotantotapojen suunnittelussa ja arvioinnissa on käytetty hyväksi eri suunnittelualojen tietomallinnuksia.

Kohde on julkaistu Arkkitehti-lehdessä 1/2019.

Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio

Sijainti

Välimerenkatu 6-10
Juutinraumankatu 7-9
Hietasaarenkuja 3a
Jätkäsaari, Helsinki

Laajuustiedot

29 400 br-m2

Valmistuminen

2016-2018

Suunnittelualat

ARK
RAK
LVIAE
SÄH