Matinkallion täydennysrakentaminen

Espoo

Laadukasta suunnittelua alusta loppuun

Espoon Matinkylän keskuksessa sijaitseva alue perustuu alueelliseen hankekehitykseen, jossa Optiplan Oy on toiminut aina asemakaavan viitesuunnittelusta alkaen totutussuunnitteluun asti.

Hanke sijoittuu entisen lämpövoimalan tontille. Kaavamuutoksella eheytettiin yhdyskuntarakennetta ja vahvistettiin Matinkallion luonnetta asumisen alueena. Yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti asuntojen rakentamisella ja uusilla asukkailla varmistettiin alueen toimivuutta sekä parannettiin palvelujen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Asemakaavoituksessa huomioitiin myös energiatehokkuus ja uusiutuvat energiaratkaisut, jotka ovat toteutuksen kautta otettu osaksi rakennusten arkkitehtuuria.

Rakennusten ja kallion väliin luotiin intiimi kaupunkipiha. Liikennemelulta suojattu ja pienilmastoltaan hyvä korttelipiha ratkaistiin korttelialueen puoliksi suljetulla rakenteella. Koilliskulman kaupunkikuvallista asemaa on korostettu katoksella ja viistolla kulkuaukolla, joka on tärkeä myös ilmanlaadun kannalta.

Alueen omaleimaisuus syntyy kalliorinteestä, arkkitehtonisista yksityiskohdista ja tehosteväreistä. Alue on luonteeltaan tiivis ja kaupunkimainen. Paikan mittakaavaa on hallittu rakentamisen korkeuden ja ympäristön yhteensovittamisella. Uudisrakentaminen on sovitettu korkeudeltaan (VIII ja V), kattomuodoltaan (tasakatto) ja julkisivuiltaan naapurirakennuksiin. Rakennuksiin kuljetaan kaupunkimaisesti sekä kadulta että pihalta.

Toteutuneella alueella on viisi taloyhtiötä, joihin sijoittuu sekä omistusasuntoja että vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio

Sijainti

Rauhalanpuisto 2
Matinkallio 7
Matinkylä, Espoo

Laajuustiedot

14 000 kem2

Valmistuminen

2017

Suunnittelualat

ARK
RAK
LVIAE
SÄH