Koivuhaan täydennysrakentaminen

Vantaa

Värikäs sisääntulokortteli Tikkurilaan

Vantaan Koivuhaan täydennysrakentaminen perustuu alueelliseen hankekehitykseen, jossa Optiplan on toiminut aina asemakaavan viitesuunnittelusta alkaen. Kokonaan rakennuttuaan alueesta muodostuu Tikkurilan alueen sisääntulomaamerkki.

Koivuhaan asuinkorttelit perustuvat alueelliseen täydennysrakentamishankkeeseen, jossa Vantaan Energian entisestä varikko- ja varastoalueesta kehitettiin Tikkurilan alueen sisääntulokortteli ja maamerkki lännestä saavuttaessa. Alue sijoittuu pienkerrostaloalueen, pientaloalueen ja teollisuusalueen vaihettumiskohtaan ja muodostaa tässä monimuotoisessa ympäristössä selvärajaisen asuinalueen reunan. Optiplan on toiminut asemakaavan viitesuunnittelijana ja laatinut toteutussuunnitelmat Tikkurilantien puolen asuinkorttelille.

Perinteisen ruutukaavan umpikortteleista aiheensa saava ratkaisu koostuu pääosin nelikerroksisista asuinkerrostaloista, joskin kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tärkeitä kulmia on korostettu korkeilla, kahdeksankerroksisilla rakennusmassoilla. Korkeimpien osien alimpaan kerrokseen sijoittuu liike- ja kokoontumistiloja. Rakennusten julkisivut ovat pääosin rapattuja ja toistavat perinteisen kaupungin voimakkaita terrakotan värejä. Ilmettä on kevennetty valkoisin kehysaihein, jotka luovat oman sattumanvaraisen rytminsä julkisivuihin. Sisäpihoiltaan korttelit ovat vaaleansävyisiä, mikä korostaa julkisen ja yksityisemmän alueen eroa.

Kuvat: Kuvatoimisto Kuvio

Sijainti

Tikkurilantie 97-101
Puutarhatie 9
Kukonharja 1-7
Koivuhaka, Vantaa

Laajuustiedot

24 900 br-m2

Valmistuminen

2016-2019

Suunnittelualat

ARK
RAK
LVIAE
SÄH