Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylän kilpailu

Tampere

Uusia ideoita ikääntyneiden asumiseen

Arkkitehtikilpailun jaetun voittajapalkinnon saaneessa ehdotuksessa tutkittiin uudenlaisia yhteisöllisiä asumisratkaisuita ikääntyneille. Optiplanin tekemää ehdotusta kiitettiin erityisesti kaupunkirakenteellisen ratkaisunsa osalta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Tampereen kaupunki, Kotipirtti ry ja Tampereen Vuokratalosäätiö sr järjestivät vuonna 2017 arkkitehtuurikutsukilpailun, jossa haettiin ideoita Tohlopissa sijaitsevan Käräjätörmän pohjoisosan täydennysrakentamiselle. Lisäksi tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista laajemminkin. Kilpailu oli osa ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (Ikä-Aske) hankekokonaisuutta.

Optiplanin ehdotus Sydän voitti kilpailussa jaetun ensimmäisen sijan. Ehdotuksen vahvuutena pidettiin erityisesti kaupunkirakenteellista ratkaisua, jota palkintolautakunta piti kilpailun onnistuneimpana. Sen katsottiin soveltuvan parhaiten alueen kaavoituksen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun lähtökohdaksi. Myös sisällöllisesti ja ikääntyneiden asumisratkaisujen osalta ehdotus oli ammattitaitoisesti toteutettu.

Ehdotus perustuu hengittävään umpikorttelirakenteeseen, joka muodostaa sisäänsä sekä urbaaneja katujen, aukioiden ja puisto-osuuksien muodostamia tilasarjoja että vehreitä ja suojaisia korttelipihoja. Yhteisökylän sydän on alueen keskelle sijoittuva Kylätalo, joka toimii aktiivisena kohtauspaikkana kaikille Käräjätörmän alueen asukkaille. Kylätaloon sijoittuu yhteisötoimintojen lisäksi tehostettua palveluasumista. Vapaaehtoisen yhteisöllisyyden tukeminen on huomioitu kaikessa suunnittelussa.

Sijainti

Käräjätörmä
Tohloppi, Tampere

Laajuustiedot

22 000 br-m2

Kilpailu

2016

Suunnittelualat

ARK